Klanten beheren

Klanten toevoegen
-Zoek altijd eerst of de betreffende klant al bestaat in de klantenlijst.
Zoek deze op met behulp van de achternaam en postcode zoekopties. Denk erom dat verschillende vormen van spelling ertoe kunnen leiden dat iemand wel in de lijst staat maar niet gevonden wordt. Zoek daarom met de 4 cijfers van de postcode, zonder de letters en een kort stukje uit de achternaam (niet het tussenvoegsel)
-Als iemand echt niet bestaat kan met de knop Toevoegen een nieuwe klant aangemaakt worden. De ingevulde achternaam en postcode zoekopties worden hierbij vast ingevuld. Als ook het huisnummer ingevuld is dan zoekt ANB5 er de straat en plaats bij.
-Vul de rest van de klantinformatie in en bewaar de wijzigingen.


Klanten afmelden
-Een bestaande klant kan niet meer worden verwijderd. Er hangt immers een complete historie aan deze klant. Wel kan een klant de status Inactief toegewezen worden, dan verschijnt hij/zij niet meer standaard in beeld.
-Denk erom dat eerst gecontroleerd wordt welke activiteit nog aan dit klantnummer hangt.
Selecteer de klant en controleer openstaande bestellingen, onbetaalde facturen en openstaande reparaties en abonnementen.
-Indien van toepassing moet in ANB5Admin gecontroleerd worden of iemand nog in de personeelslijst staat. Zonodig eerst daar afmelden.
-Is er geen activiteit meer dan kan op het klanten-subtabblad wijzigen de status aangepast worden.


Contactpersonen
Er zijn een aantal voorgedefinieerde typen contacten. Deze hebben een speciale betekenis binnen ANB5. Allemaal zijn ze apart selecteerbaar in de locale php pagina Klanten – adressen. Voor de automatische emailberichten geldt dat als een emailadres toestemming moet geven om te mailen (1=notificaties of 2=alles). Als er geen emailadres is ingevuld bij het voorkeurscontact dan gaan de emailberichten naar het hoofd-emailadres van de klant en niet naar een contactpersoon. In alle email-vakjes kunnen meerdere emailadressen opgegeven worden gescheiden door een puntkomma (bv het Inkoop-emailadres ook opgeven bij Administratie om de factuur te laten emailen).

Verkoop nog niet in gebruik
Inkoop het emailadres voor offertes, bestellingen, pakbonnen
Administratie het emailadres voor facturen
Technische Dienst het emailadres voor RMAnummers en RMAafhandeling (inclusief kopie factuur van een RMA-afhandeling)
SMS Alert nog niet in gebruik
Factuuradres het hier opgegeven klantnummer wordt gebruikt als factuuradres. De email met de factuur gaat dan ook naar het emailadres van dit factuuradres-klantnummer!