Standaard Offertes – beheren

Standaardoffertes zijn voorgemaakte offertes voor een groep produkten die (vaak) gezamelijk verkocht worden. Ook voorbeeldpakketten passen hier goed in. Deze standaardoffertes kunnen in een simpele bewerking op het werkblad geplaatst worden, waarna ze gewijzigd kunnen worden en vervolgens bewaard als nieuwe offerte, bestelling of factuur.
Standaardoffertes bestaan in 3 formaten: compact, middel en uitgebreid. Ze kunnen in ANB5Config in groepen bij elkaar geplaatst worden op dezelfde prijslijst.
De inhoud van deze prijslijsten is ingesteld in ANB5Config en wordt van daar uit door ANB5Mailbot naar de vestigingen gestuurd. Het staat in ANB5Config onder ANBFact – Algemeen en heet dan offertescompact, offertesmiddel of offertesuitgebreid. Hierin komt per regel een prijslijstnaam, gevolgd door een puntkomma (;) en een rijtje met de bijbehorende offertenummers, gescheiden door een komma (,).

Het bewerken van de standaardoffertes gaat vanuit ANB5Fact en kan alleen als je inlogt onder de klant “eigen vestiging” (meestal klantnummer=1).
Ga naar het tabblad offerte en druk op “nieuw” of met rechtsklikken op “standaardofferte kiezen”. Nu verschijnt de lijst met aangemaakte standaardoffertes.
Linksbovenin kan gekozen worden voor alle offertes van een bepaalde prijslijst.
Kies de knop “bewerken”. Deze plaatst de artikelen op het werkblad, maar onthoud welke standaardofferte het betreft, zodat ANB5Fact bij `offerte opslaan` geen nieuwe offerte maakt maar de artikelen opslaat onder het bestaande standaardoffertenummer.
Artikelen kunnen gewoon aangepast worden zoals anders. Het menu-item `plaats onderaan in lijst` helpt bij het op een logische volgorde plaatsen van de artikelen.
Bij het opslaan van de offerte komt er een nieuw scherm waarin een korte omschrijving en een uitgebreide toelichting geschreven kunnen worden.