Vooruitbetaling

De klant plaatst een bestelling en wil deze vooruit betalen. Dan moet de bestelling status vooruitbetaald krijgen. Dat kan op 2 manieren:

    bij het bestellen wordt op het bestel-informatiescherm de status naar vooruitbetaald gezet
    de bestelling wordt opgezocht op het tabblad bestellingen. Met rechtsklikken wordt een nabetaling van het vooruitbetaalde bedrag gedaan (dit kan ook 0 contant en alles op bank/giro zijn, als de vooruitbetaling over de bank komt)

Aan deze bestelling wordt nu een administratieve factuur van 0 euro gekoppeld met het produkt vooruitbetaling erop (in te stellen in ANB5Config) erop waaraan de betaalde bedragen kunnen worden gekoppeld. Als dan later de bestelling gefactureerd wordt, dan boekt het systeem alle betalingen op deze administratieve factuur om naar betalingen op de dan gemaakte factuur. De print voor de klant bevat dan gelijk ook de juiste (vooruitbetaal-)informatie. Is het vooruitbetaalde bedrag onvoldoende dan zal bij factureren het betaalscherm verschijnen voor het resterende bedrag.