Direct doorbestellen van een gehele bestelling in een aparte order

Doorbestellen moet altijd gebeuren vrdat de losse componenten doorbesteld worden. De componentenlijst moet je ook altijd eerst refreshen als je daarna de componenten doorbesteld, anders ontstaan er dubbele orders

open ANB5Genie (rode pakket)
knop start – selecteer medewerker (jezelf)
ga naar tabblad `Bestellingen op naam`
selecteer de juiste bestelling
`Doorbestellen` zorgt voor het in een nieuwe order plaatsen van deze bestelling en een melding in het logboek in welk ordernummer dat is gebeurd
selecteer juiste leverancier (ok-knop als je de goede gevonden hebt)
van elk artikel wordt apart gevraagd of dit doorbesteld moet worden. zo blijft de mogelijkheid open om bijvoorbeeld een monitor of printer niet in 1 keer te bestellen en geleverd te krijgen, maar die los te bestellen en zelf toe te voegen aan het systeem
controleer in de lijst bij goederenontvangst dat deze order inderdaad correct is gemaakt