Afschrijvingen

Op investeringen wordt elk jaar afgeschreven. Daarbij ontstaat een kostenbon in de winst- en verliesrekening ter grootte van de afschrijving en een aanpassing van de balanswaarde van het resterende ge-investeerde bedrag.

Afschrijvingen gaan zonder btw!
Voor het afschrijven wordt een negatieve kostenbon gemaakt op de investeringspost (balans, btw=0) en een bijbehorende positieve kostenbon op de bijbehornede afschrijvingenpost (w&v, btw=0). Beide kostenbonnen kunnen uit kas betaald worden (op contant boeken).