Bank: handmatig invoeren bankafschriften

NB via Import kunnen bankafschriften direct ge-importeerd worden vanuit ABN AMRO Officenet, ING telebankieren of Rabobank telebankieren. Hiervoor is wel export in het MT940-formaat vereist.

Open ANB5-admin (gele pakket)
Open vierde tabblad (`bankafschriften`)
Selecteer de juiste rekening. Er verschijnt een lijst met eerder ingevoerde afschriften van deze rekening.
Via de keuze links bovenin voor handmatig en dan de startknop verschijnt er een nieuw scherm voor het begin- en eindsaldo van het nieuw in te voeren bankafschrift.
Het pakket maakt een afschriftnummer op basis van de afschriftdatum
Vul het nieuwe beginsaldo, eindsaldo en de afschriftdatum in
Druk op `ok`. Dit nieuwe afschrift wordt ook direct geselecteerd
Er wordt op een nieuw scherm net zolang om nieuwe mutaties gevraagd totdat de som van allem utaties gelijk is aan het verschil tussen beginsaldo en eindsaldo. Voor elke mutatie moet het bedrag ingevuld worden, de valutadatum en een omschrijving.
De volgende typenummers zijn in gebruik: 1=iDeal, 2=pin, 3=inkoop, 4=kasopname, 5=kasstorting, 6=kosten, 7=chipknip, 10=verkoop, 11=intern doorboeken tussen rekeningen van dezelfde fiscale onderneming, 8=probleemtype, hier is geen verkoop/inkoop/kosten bij. Het referentienummer is het notanummer bij het betreffende type, dus bijvoorbeeld het factuurnummer, kastransactienummer, inkoopnummer, kostennotanr.
Bij alle transacties wordt eerst in de rechter tabbladen opgezocht welke transactie het betreft. Zoeken start via de startknop maar meestal ook via de enter-toets. Als de juiste transactie gevonden is kan deze met de selecteerknop ingevoerd worden. Zie ook de helppagina verwerken bankinformatie voor uitleg over het vinden van het juiste bijbehorende boekstuk. 
Pas desgewenst het bedrag aan zodat hier het feitelijk bij- of afgeboekte bedrag staat, ook als dit afwijkt van het bedrag dat het systeem verwacht
Als boekdatum wordt de valutadatum van het bankafschrift ingevuld
Tegenrekening en opmerking zijn optioneel, bijvoorbeeld als er iets speciaals met deze betaling is geweest. Het referentienummer wordt door het systeem zelf voorgeselecteerd
Met de `ok`-knop wordt de transactie geregistreerd
Printen
Via het menu-item `Uitvoer – export tbv boekhouder` kan de informatie van het bankafschrift worden ge-exporteerd naar een komma-delimited tekstbestand op `c:anb5\\txt\\afschrift123.csv`