Bank: verwerken bankinformatie

 • Bij alle transacties wordt eerst in de rechter tabbladen opgezocht welke transactie het betreft. Zoeken start via de start- en/of zoek-knop maar meestal ook via de enter-toets. Als de juiste transactie gevonden is kan deze met de selecteerknop ingevoerd worden.
   Pas desgewenst het bedrag aan zodat hier het feitelijk bij- of afgeboekte bedrag staat, ook als dit afwijkt van het bedrag dat het systeem verwacht
   Als boekdatum wordt de valutadatum van het bankafschrift ingevuld
   Tegenrekening en opmerking zijn optioneel, bijvoorbeeld als er iets speciaals met deze betaling is geweest. Het referentienummer wordt door het systeem zelf voorgeselecteerd
   Met de `ok`-knop wordt de transactie geregistreerd
 • Verkoopfactuur
   Zoek de juiste verkoopfactuur uit. Dit kan met behulp van het factuurnummer (op te geven zonder de driecijferige filiaalcode aan het eind!) of het bedrag. Zoeken op bedrag vereist wel dat het opgegeven bedrag exact overeenkomt met het geregistreerde inkoopbedrag!
   Daarnaast is het mogelijk om een lijst met alle facturen van een bepaalde klant weer te geven, zodat daaruit de betreffende factuur geselecteerd kan worden
   Naast de selecteerknop staat het openstaande bedrag van de factuur indien dit afwijkt van 0. Dit kan helpen om de juiste factuur te identificeren.
 • Inkoopfactuur
   Zoek de juiste inkoopfactuur uit. Dit kan met behulp van (delen van) de leveranciernaam, het interne inkoopnummer of het bedrag. Zoeken op bedrag vereist wel dat het opgegeven bedrag exact overeenkomt met het geregistreerde inkoopbedrag!
   Naast de selecteerknop staat de orderreferentie van de leverancier. Dit kan helpen om de juiste factuur te identificeren.
   Als de factuur volgens het systeem niet openstaand is, kun je hem in beeld krijgen door de checkbox `alle facturen` aan te klikken
 • Kostenbon
   Zoek de juiste kostenbon uit. Dit kan met behulp van (delen van) de leveranciernaam, het kostennotanummer, de datum van de kostenbon of het bedrag. Zoeken op bedrag levert een lijst op van alle kostenbonnen met een bedrag dat ligt tussen de -10 en +10 van het opgegeven bedrag
   Als de factuur volgens het systeem niet openstaand is, kun je hem in beeld krijgen door de checkbox `alle facturen` aan te klikken
 • Overig
   Selecteer de juiste pinautomaat-transactiesoort (pin, chipknip, creditcard of iDeal). Zoek de juiste datum op. NB dit is niet de valutadatum maar de datum die bij de omschrijving genoemd wordt!

  Pin

   Eronder verschijnt het totaal pinbedrag zoals dat op deze dag door het systeem geregistreerd is. Als dit klopt met het bijgeboekte bedrag kan dit met `selecteer pintotaal` verwerkt worden. Als dit niet klopt omdat het bedrag in 2 delen wordt bijgeschreven dan kan deeerste bijschrijving met `selecteer pintotaal`verwerkt worden, de tweede bijschrijving moet worden overgeslagen. Zie hiervoor ook de helppagina over pinbijschrijving in 2 delen.

  Chipknip / iDeal

   Zoek uit welke chipknip-transactie(s) bijgeboekt moet(en) worden. Bedenk hierbij dat alle chipknips van een week in 1 keer bijboekt worden. Ook iDeal bevat batches met betalingen over een langere periode. Deze worden 1 voor 1 met `selecteer transactie` verwerkt.
 • Overig – kasstorting / kasopname
   Klik aan of het een storting of een opname betreft
   Zoek de juiste kastransactie uit en druk op de selecteerknop
 • Overig – interne doorboeking
   Soms wordt er geld van de ene eigen rekening naar de andere eigen rekening doorgeboekt. Zolang dit binnen dezelfde fiscaal/juridische eenheid blijft kan het op beide rekeningen gemeld worden als interne doorboeking. Hiervoor is geen apart boekstuk nodig, het betreft alleen een saldo-overheveling
 • Overig – probleemgeval
  Deze is alleen bedoeld als er echt geen andere oplossing is. Deze transacties vallen buiten de normale boekhouding en dienen dus voor jaarafsluitingen apart gecontroleerd en verwerkt te worden. Het helpt echter wel om het bankboekje sluitend te krijgen, wat een extra controle is dat de andere transacties correct verwerkt zijn.
   Kies de juiste (valuta)datum
   Vul het bedrag in. Een positief bedrag komt er bij op de rekening, een negatief bedrag gaat er af
   Naam, tegenrekening en opmerking kunnen gebruikt worden om vast te leggen wat er bekend is over deze transactie, zodat eventuele verwerking later gemakkelijker wordt
   `Opslaan overboeking` verwerkt deze transactie

   

 • Boekingen voor een andere vestiging dan de vestiging waar de rekening van is
   selecteer de juiste vestiging-rekeningnummer combinatie
   extern boeken op het rekeningnummer van de betreffende vestiging wat het is. Eventueel via filiaaloverig
   daarna het tegengestelde bedrag op dit externe rekeningnummer melden als interne_doorboeking of via verkoop+inkoop boeken. Deze laatste maakt een dubbele registratie: een inkoopbetaling op de externe rekening en de bijbehorende verkoopbetaling op de rekening waarop het binnenkomt