BTW betalingen

BTW moet apart behandeld worden in de administratie. Ze hebben ook een eigen kostenplaats -Bijzonder-Afdracht BTW- die niet gewijzigd mag worden.

De afgedragen omzetbelasting moet ingevuld worden in de kosten als incBTW = BTW = betaalde bedrag, en exBTW=0. Het gehele bedrag betreft namelijk uitsluitend BTW en moet dus niet in de winst-en-verliesrekening terechtkomen.
Denk erom dat in de omschrijving het jaartal moet staan waarop de BTW-betaling betrekking heeft, anders gaat de verwerking bij de jaarcijfers niet goed.