Debiteuren en crediteuren beheer

Dit kan alleen voor facturen van het eigen filiaal!
NB zorg er wel voor dat alle bankboekjes verwerkt zijn, het debiteurenoverzicht is niet beter dan de aanwezige betalingsregistraties!

 • Open ANB5-admin (gele pakket)
 • Open tabblad `deb/cred`
 • Open sub-tabblad `debiteuren` voor klanten, `Handelscrediteuren` voor leveranciers of `Overige crediteuren` voor openstaande kostenbonnen
 • Debiteuren

 • De knop `refresh debiteurenlijst` laat alle facturen van klanten zien waarop nog iets open staat
 • Sorteren kan op naam van de klant (handig voor aanmaningen) of op factuurnummer (handig om de oudste eerst te kunnen oplossen)
 • In het vak `facturen ouder dan` worden alle openstaande facturen geselecteerd of alleen die ouder dan een week of een maand
 • De checkbox `filialen meenemen in lijst` zorgt ervoor dat ook interne facturen verschijnen in de lijst (vooral handig in filiaal0)
 • Als je door de lijst rechts loopt verschijnen links de reeds gedane deelbetalingen op deze facturen
  apart weergegeven voor betalingen per kas, per pin of over de bank
  links onderin kan voor een bepaald factuurnummer opgezocht worden hoeveel, wanneer op welke manier betaald is
  de lijst rechts is nu buiten werking

  Debiteuren en het printen van betalingsherinneringen

 • Met rechtsklikken `printen – herinneringen aan alle debiteuren` sorteert de lijst rechts in het scherm eerst op klant en loopt deze vervolgens langs om herinneringen cq. aanmaningen te versturen.
   Per klant wordt gekeken of de reactietermijn sinds de vorige brief verstreken is. Het systeem gaat uit van 3 brieven: herinnering, aanmaning met kostenfactuur, verzoek aan de deurwaarder om tot incasso over te gaan. Deverstuurtermijnen, berkeende rente en inhoud van de brieven staan in ANB5Config
   Is de termijn verstreken dan vraagt het systeem of de volgende brief verstuurd moet worden, hier kun je dus handmatig de brief blokkeren als je weet dat er iets speciaals is met deze klant
   De gemaakte lijst wordt tevens opgeslagen in een komma-delimited bestand in de subdirectory waar ANB5Admin draait, zodat ze opgevraagd kan worden in een spreadsheet
 • Via rechtsklikken `debiteuren/crediteuren` kan in de lijst rechts per factuur een herinnering / aanmaning, al dan niet met kostenfactuur / incassoverzoek worden geprint
   Hier kan ook een overzicht van de reeds verzonden herinneringen / aanmaningen geprint worden die als bijlage meegestuurd kan worden naar de deurwaarder
   Exporteren van de openstaande rekeningen maakt het bestand c:\anb5\CID0\txt\openstaand.csv aan, dat gemaild kan worden aan klanten die een betalingsoverzicht wensen
   opslaan in het logboek leidt ertoe dat de automatische aanmaningenroutine de volgende keer het volgende type brief gaat versturen. Als dat niet gewenst is moet deze brief niet in het logboek worden geregistreerd
 • (Handels)Crediteuren

 • de knop `refresh crediteurenlijst` laat alle facturen van leveranciers resp. kostenbonnen zien waarop nog iets open staat
 • sorteren kan op naam van de leverancier, op intern inkoop- resp. kostennummer of op datum (handig om de oudste eerst te kunnen oplossen)
 • als je door de lijst rechts loopt verschijnen links de reeds gedane deelbetalingen op deze facturen
  apart weergegeven voor betalingen per kas of over de bank
  links onderin kan voor een bepaald factuurnummer opgezocht worden hoeveel, wanneer op welke manier betaald is
  de lijst rechts is nu buiten werking