Inkoopfacturen inboeken

 • Open tweede tabblad (`inkoopfacturen`)
  Bij de gewenste zoeksoort invullen waarop gezocht moet worden bv op naam
  `enter` of `zoek` laat alle facturen die voldoen aan dit criterium zien
  Facturen met bedrag -1 zijn nog niet verwerkt
  Met knop `wijzigen` de gewenste factuur ophalen om de factuurgegevens in te vullen
  `opslaan` als alles okee is.Het systeem vraagt nu voor alle overige inkoopfacturen die op -1 staan of ze bij de zojuist ingevulde inkoopfactuur horen. Indien ja dan wordt van al die facturen automatisch de datum en factuurreferentie ingevuld en de bedragen op 0 gezet.
  Als het totaalbedrag van de ingevoerde inkoopfactuur afwijkt van de som van alle produktwaarden op de bijbehorende inkoopbonnen plus de opgegeven verzend- en orderkosten dan geeft het systeem een waarschuwing.
  het systeem rekent met alle producten op de inkoopbonnen van deze leverancier met de zojuist ingevulde factuurreferentie
  een negatief bedrag betekent dat er korting is gekregen of dat er teveel goederen zijn gestuurd
  een positief bedrag betekent dat er goederen missen, dan wel goederen tegen een te hoge prijs zijn geleverd