Inventariseren

Inventariseren gaat fout als het gaat om producten die geen inkoopprijs hebben. Dan krijg je afboekingen of bijboekingen met prijs onbekend. Voorraadwijzigingen voor producten zonder inkoopprijs kan je beter doen door een inkoopfactuur te maken met het product tegen een realistische prijs en daarna het totaal-factuurbedrag daarvan op nul te zetten. Dan heeft het product gelijk een reeële waarde gekregen.
-Open laatste tabblad (`inventarisatie`)
-Maak een lijst met de te inventariseren goederen. Hiervoor moet tenminste 1 van de selectiecriteria ingevuld worden

  Inkoop sinds datum voegt die produkten aan de lijst toe die niet op voorraad zijn maar wel ingekocht in de opgegeven periode, omdat recent ingekochte produkten soms ook per ongeluk wel aanwezig zijn maar niet in het systeem zitten
  de checkbox “ook vrd=0 meenemen” zorgt ervoor dat ook produkten zonder voorraad op de lijst komen
  als het APN niet op -1 staat wordt alleen het opgegeven APN op de lijst gezet
  met omschrijving en categorie / subcategorie kan de groep te inventariseren produkten verkleind worden

-via “werkblad”- “printen” kan de gemaakte lijst worden geprint naar papier of naar csv-file voor verdere bewerking met bijvoorbeeld Excel
-de werkelijke voorraad moet geteld worden
-als er een lijst staat kan voor deze produkten de werkelijke voorraad ingevoerd worden via de knop “telling invoeren”. Er verschijnt een nieuw scherm

  als de werkelijke voorraad hetzelfde is als de voorraad in het systeem hoef je alleen maar een “enter” te geven
  als er een voorraadverschil is moet je het werkelijke aantal opgeven en op “enter” drukken
  om te stoppen druk je op de knop “annuleren / stoppen”

als er voorraadwijzigingen zijn gemaakt verschijnt er een verkoopfactuur aan het eigen filiaal met daarop de wijzigingen (klantfactuurreferentie inventarisatie) en tevens een kostenbon “Voorraadmutatie\” (opmerking inventarisatie) voor hetzelfde totaalbedrag. Beide zijn via kas betaald gemeld. Hiermee is later gemakkelijk te zien wanneer en voor hoeveel geld de voorraad gewijzigd is, zodat jaarrekeningen / btw-aangiftes hiermee niet “vervuild” hoeven te worden.