Kascontrole

 • Open eerste tabblad (`kas`-`kascontrole`)
 • De knop `nu in kas` laat het saldo zien dat er volgens het systeem in kas zou moeten zitten. Bij meerdere ketens wordt hier gevraagd of de kascontrole voor alle ketens samen of alleen voor de actieve keten gedaan moet worden
 • Vul in het lijstje in het midden de daadwerkelijk aanwezige aantallen van de betreffende geldeenheden in
  Het systeem berekent zelf de aanwezige waarde per geldeenheid
 • Bij `overig` kan het bedrag ingevuld worden dat in kas is in andere vormen dan fysiek geld, zoals kostenbonnetjes

Eronder verschijnt het verschil tussen de werkelijke hoeveelheid geld en de hoeveelheid die het systeem verwacht

  Een positief kasverschil betekent dat er geld is binnengekomen in de kas, maar niet geregistreerd (vergeten factuur te maken / vergeten kostenbon uit te betalen)
  Een negatief kasverschil betekent dat er geld weg is uit kas (vergeten in kas te doen / gejat of zoek)

Een kasverschil moet ALTIJD uitgezocht worden en liefst direct opgelost, later wordt het alleen maar moeilijker. Het tabblad `transactielog` geeft inzicht in de transacties die er geweest zijn per kas en per pin. Een foute pinregistratie kan ook tot een kasverschil leiden.

  Tabblad `transactielog`-`kas` nagaan sinds de vorige kascontrole (type 12 is doorgeboekt kasverschil) welke kastransacties de fout kunnen verklaren
  Tabblad `transactielog`-`pin` kan gebruikt worden om de registraties van pinnen te controleren
  Tabblad `transactielog`-`kruisposten` geeft een andere weergave van pintransacties (type2=pin, alleen die die nog niet afgemeld zijn in het bankboekje) aangevuld met kasstortingen / kasopnames (type 4 en 5). Foute pinregistraties kunnen opgelost worden via nabetaling factuur van de klant
 • Rechts verschijnen de aantallen geboekte transacties van de diverse pinautomaten. vul in de hokjes hieronder de totalen in die de automaat afdrukt bij het afsluiten. Via ANB5Config kan geregeld worden welke betaalautomaten wel of niet gecontroleerd moeten worden. Krijg je in groen het verwachte bedrag te zien dan klopt de pinregistratie met het totaal van de automaat. Wordt het verwachte bedrag in rood weergegeven dan is er een pinverschil wat opgelost moet worden.
 • In opmerking kun je kwijt wat je nog bedenkt ter verklaring van het kasverschil

Met de knop `Doorboeken` wordt het kasverschil geregistreerd en de kas weer gecorrigeerd tot dat wat er daadwerkelijk inzit, zodat met een schone lei begonnen kan worden.
Bedenk wel dat alle doorgeboekte kasverschillen aan het eind van het jaar als kostenpost op de resultatenrekening verschijnen!
Als er teveel geld in kas zit moet het overschot direct afgestort worden, zie hiervoor de helppagina over storten / intern doorsturen.

  Kiezen voor “print dagafsluiting” (met de checkbox of via het werkblad-menu printen) geeft een printje met overzichtcijfers van kastransacties, pintransacties en een gecomprimeerd overzicht van alle verkoopfacturen van deze dag.
 • Export van kastransacties
  Via het menu-item `Uitvoer – export tbv boekhouder` kan de informatie van alle kastransacties van dit jaar worden ge-exporteerd naar een komma-delimited tekstbestand kastransacties.csv. Dit staat dan in de printmap, submap txt
  De volgende typenummers zijn in gebruik: 2=pin, 3=inkoop, 4=kasopname, 5=kasstorting, 6=kosten, 7=pin2, 9=creditcard, 10=verkoop, 12=kasverschil