Klanten – Klantspecifieke prijslijsten (ANB5WebConnect)

Via het menu onder bestand of via de opstartparameter “/UPLOADPR” kunnen met ANB5WebConnect automatisch prijslijsten met klantspecifieke prijzen beschikbaar worden gesteld via de website.
Op de website moet een speciale php-pagina staan die via de URL toegang geeft tot de prijslijst die hoort bij de betreffende klant. ANB5WebConnect maakt deze prijslijsten aan in csv en in html-formaat.
Locatie en naam op de webserver kunnen worden aangegeven via ANB5Config: ANB5Util-algemeen-ketennaam en ANB5Mailbot-Algemeen-csvdirremote. De prijslijst gaat dan heten prijslijstketennaam.csv (ketennaam in kleine letters en bijzondere karakters worden vervangen door een _)