Kostenplaatsen

ANB5 biedt de mogelijkheid om zelf nieuwe kostenplaatsen aan te maken. Ga hiervoor naar het tabblad kosten – rekeningenschema. Ga in de lijst staan en gebruik de rechtermuisknop om een nieuwe kostengroep te maken of om een bestaande groep te wijzigen of te verwijderen. Vul in elk geval de hoofdgroep en subgroep in. Met de checkbox kan je aangeven of de kosten bij de Winst & Verliesrekening horen of dat het een balanspost is. Met het externe kostenplaatsnummer kan aansluiting gemaakt worden op het rekeningschema van de boekhouder. Denk er hierbij om dat ANB5 een aantal gereserveerde nummers heeft.

Er zijn een paar kostenplaatsen met een speciale status, deze omschrijvingen mogen niet zomaar gewijzigd worden, en zijn hoofdletterspecifiek:
Aflossing lening. Deze komt apart op de balans te staan.
Afdracht BTW. Deze wordt gebruikt om de afdrachten omzetbelasting te berekenen.
Kostengroepen met de tekst `beheer..` ergens in de omschrijving van de kostenplaats. Dit is een kostenplaats waarop alle mutaties die betrekking hebben op een eventuele beheer-bv worden geregistreerd. Na de tekst beheer moet iets komen om aan te geven welke beheer-bv het betreft. Beheer-BVs zijn altijd balansposten binnen ANB5. Het gebruik hiervan wordt sterk afgeraden, het is beter om een eigen administratie te voeren voor beheer BVs.
Kostengroepen beginnend met de tekst `Prive..`. Deze wordt weergegeven bij de berekening omzetbelasting onder prive. Je moet zelf met de boekhouder overleggen of je ook daadwerkelijk op dat moment aangifte wilt doen van deze uitgaven of dat de boekhouder dit aan het eind van het jaar allemaal in een keer doet. Deze uitgaven worden bovendien mee weggeschreven in het bestand afsluiting-jaartal-beheer.csv(htm), waarin een overzicht staat van alle uitgaven die betrekking hebben op de beheer-bv, cq dga.