Leveranciers – Importeren prijslijsten

ANB5Import zorgt voor het importeren van produkt-voorraad-prijs-informatie van leveranciers naar de zogenaamde sidebase. De informatie in sidebase is direct in te zien door alle medewerkers, zonder dat de artikelen direct opgenomen moeten worden in de eigen interne database. Overzetten kan heel gemakkelijk gedaan worden vanuit ANB5Fact (blauwe pakket). Op verzoek (en tegen betaling) kunnen er voor leveranciers eigen, vaste importfilters geschreven worden, standaard is het mogelijk om csv-bestanden te importeren. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de informatie regelmatig en in een standaard-formaat wordt aangeboden.

ANB5Import kan ook automatisch importeren als er een speciaal importfilter voor een leverancier is gemaakt met behulp van een bat-bestand (import.bat: ANB5Import.exe /cid:ANB0 /IMP).

ANB5Import kan handmatig csv-bestanden importeren
Als de leverancier in staat is om regelmatig een csv-bestand met dezlefde data-structuur aan te bieden kan de importdefinitie bewaard blijven voor toekomstig gebruik. In dat geval heet het definitie-bestand “leveranciernaam.anb”, waarbij leveranciernaam een standaard-geformatteerde vorm is van de leveranciernaam zoals die in de database staat. De eerste regel van dit bestand bevat de `csvnaam`, als deze regel leeg gelaten wordt, dan moet de file aangewezen worden. Dat is handig bij leveranciers die het weeknummer in de bestandsnaam vermelden. De velddefinitie blijft dan wel bewaard, net als eventuele aanpassingen na de import.

 • Ga naar het tabblad `Algemene import`. Met de knop `Zoek leverancier` wordt de gewenste leverancier geselecteerd. De checkbox `oude informatie weggooien` bepaalt of de oorspronkelijke artikelinformatie van deze leverancier bewaard blijft (produkten kunnen dan dubbel voorkomen) of dat deze oude informatie eerst weggegooid wordt, voordat de nieuwe informatie ge-importeerd wordt.
 • Op dit moment werkt alleen het file-type .csv of .txt, erachter staat de delimiter die gebruikt is om de velden te scheiden. Meestal zal dat ; of “,” of zoiets zijn
 • Met `zoek bestand` kan het bestand aangewezen worden dat ge-importeerd moet worden, de eerste paar regels hiervan worden in het midden van het scherm weergegeven
 • Prijslijstkolomnr wordt gebruikt voor prijslijsten waarbij de lijst verdeeld is over meerdere kolommen, maximaal 9 kolommen naast elkaar worden ondersteund, maar de definitie wordt dan wel ingewikkeld. Meestal wordt de prijslijst als 1 lange lijst aangeboden en dan is er slechts 1 prijslijstkolom. Hier hoort ook bij `In deze kolom staat het .e kopje op veldnr 0 en is van het soort kopsoort`. Dit laatste kan gebruikt worden als er tussen de artikelen af en toe een regel gebruikt wordt voor kolomaanduidingen in de vorm van kopjes zoals merk of categorie. Er worden maximaal 4 verschillende kopjes ondersteund.

  Van elk veld kan aangegeven worden welke soort informatie erin staat, hierbij is het ook mogelijk om meerdere velden via lettercodes toe te wijzen aan eenzelfde soort informatie, bijvoorbeeld als veld 3 en veld 4 samen de omschrijving moeten gaan vormen. Meerdere prijsstaffels kunnen niet in sidebase ingevoerd worden, gebruik dan de eigen staffel als inkoopprijs

  Met de knop `Opslaan importdefinitie` wordt de huidige bestandsnaam, bestandssoort, delimiter en velddefinitie opgeslagen voor toekomstig gebruik. Als de bestandnaam steeds wisselt maar de bestandsstructuur niet, dan kan later in kladblok de eerste regel van de importdefinitie leeg gemaakt worden

  De knop `importeren bestand` de daadwerkelijke import uitgevoerd worden. Het resultaat is in te zien op het achterliggende tabblad `geimporteerd`. Eventuele foutmeldingen staan op het eerste hoofdtabblad `statusmeldingen`

  Aanpassingen van de sidebase-informatie wordt gebruikt voor standaardisatie.
  Hiermee kan na de import de inhoud van velden aangepast worden, bijvoorbeeld de spelling van merken of categorie-indelingen. Ook deze aanpassingen kunnen opgeslagen worden, door ze toe te voegen aan de importdefinitie.

 • Zoek de gewenste aanpassing uit: eerst het veld waar de nieuwe waarde in moet, dan wat de nieuwe waarde moet worden.
 • Daarna wordt het selectiecriterium opgegeven: artikelen met het informatieveld uit de dropdownbox lijkend op de inhoud van het hokje daarachter
 • Met de knop `aanpassing toevoegen` wordt het zo gemaakte sql-commando weergegeven in het memoveld
 • om prijzen te kunnen herrekenen tussen ex BTW en inc BTW kan gebruik worden gemaakt van de codering [*btwhoog*] en [*btwlaag*] die resulteren in 1.21 resp 1.09 als ingevulde waarde (21% hoge btw en 9% lage btw)
 • De aanpassingen kunnen worden uitgevoerd waarna het resultaat te zien is door op het tweede subtabblad `geimporteerd` te kijken