Verkoop software licenties – instellen

Deze functie maakt het gemakkelijker om softwarelicenties te kunnen verkopen. Het draait nu als half-automatisch systeem, dit wordt in de toekomst uitgebreid zodat er een volledig automatisch systeem naast komt te draaien.

Er zijn een paar extra dingen voor nodig die ingesteld moeten worden in ANB5Config om zulke softwarelicenties automatisch te kunnen koppelen.

 • met ANB5Fact maak je per groep softwarelicenties een aparte standaardofferte: bijvoorbeeld eentje voor eScan antivirus of internet security en een andere voor Kaspersky. Deze standaardoffertes voeg je in ANB5Config – ANB5Fact – Algemeen toe aan offertescompact. Maak een extra regel met daarin een “naam;offertenummer”, bijvoorbeeld “eScan antivirus;17” en “eScan internet security;18”. In de uitbreiding naar volledig automatisch komt in het begeleidend schrijven bij deze standaardoffertes de tekst die uitgeprint moet worden bij verkoop van zo’n artikel. In die tekst komt een codering om het licentienummer te kunnen invoegen in de tekst. Deze memo’s maken het mogelijk dat iedereen zijn eigen print maakt in plaats van een standaardprint van de website waar de licentiecode vandaan gehaald wordt.
 • onder ANB5Config – ANB5Fact – Algemeen moet offertessoftware toegevoegd worden. Dit is een memo met op elke regel het leveranciernummer gevolgd door een puntkomma en daarachter de nummers van de software-standaardoffertes, gescheiden door een komma. Bijvoorbeeld “83;17,18”
 • ANB5Config – Communicatie – Algemeen moet bij de informatie van de leverancier achter de software-licentiecode-website een stukje toegevoegd worden:
   “[licenties]
   SWfilter= swcode
   filiaal000= INLOGNAAM_SWSite”
  Hierin staan de 3 cijfers voor het filiaalnummer, zodat centraal de inlogcodes van alle vestigingen beheerd kunnen worden. De verkoop wordt dus gewoon per filiaal geregistreerd, net als bij volledig handmatig invullen op swcode.nl