Setprijzen

Aan een standaardofferte kan een setprijs gehangen worden. Daarmee kan een bundel producten gezamelijk een lagere prijs krijgen dan de optelsom van alle afzonderlijke prijzen. Bij het bewerken van een standaardofferte kan deze prijs worden opgegeven.

Er zijn een paar instellingen nodig in ANB5Config, in het gedeelte ANB5Fact – Algemeen:

  • SetprijskortingAPN: dit is een integer met daarin het APN dat gebruikt wordt om de bundelkorting mee op te slaan
  • Setprijsminmarge: dit is een string met daarin een kommagetal. Dit is het percentage marge dat minimaal gemaakt moet worden op de kostprijs van de producten. Dit voorkomt dat de bundelkorting zo hoog wordt dat er te weinig winst over blijft
  • Setprijsoffertes: memo. Hierin zit per regel een offertenummer;setprijs. Dit is de setprijs die bij het bewerken van de standaardofferte is opgegeven.

  • ANB5Util herberekent ’s nachts de prijs van alle onderdelen in een offerte. Om te zorgen dat de setprijs gehandhaafd blijft wordt daarom ook de prijs van het SetprijskortingAPN herberekend.

    Tegelijkertijd controleert ANB5Util of de setprijs nog wel geldig is. De bundelkorting vervalt als:

  • setprijs is hoger dan de standaardprijs zonder bundelkorting
  • setprijs valt onder de drempelprijs zoals aangegeven met Setprijsminmarge
  • standaardprijs zonder korting is lager dan de drempelprijs uitgaande van Setprjsminmarge