Debiteuren en crediteuren – omboeken betaling

Omboeken van een betaling van een verkoopfactuur

 • Het gemakkelijkst gaat dit via kas.
   Open daarvoor ANB5Fact (blauwe pakket).
   Zoek eerst de klant en factuur waarop teveel betaling staat geregistreerd (openstaand is negatief). Kies hier met rechtsklikken nabetaling en boek het openstaand af als contant betaald (negatief bedrag bij contant).
   Zoek daarna de klant en factuur waarop teweinig betaling staat geregistreerd (positief openstaand). Kies ook hier nabetaling en boek nu het bijbehorende openstaand af met een positief bedrag bij contante betaling.
   Ter controle kan je nu nakijken dat beide facturen niet langer openstaand zijn. Bovendien zul je in ANB5Admin (gele pakket) onder transactielog – kas zien dat eerst het nieuwtotaal in kas is gestegen en daarna gedaald met eenzelfde bedrag, zodat er netto niets in kas is veranderd
 • Ook per bank kan een betaling omgeboekt worden, dit is iets ingewikkelder.
   Selecteer eerst het bankafschrift met de oorspronkelijke mutatie. In het lijstje rechtsbovenin staat de oorspronkelijke bankmutatie, in het midden de eerste voorbewerking en de onderste lijst is de deifnitieve lokale registratie.
   Voor de omboeking bewaren we eerst met ctrl-C de inhoud van de oorspronkelijke bankmutatie in de lijst rechtsboven.
   Daarna gaan we in het middelste lijstje staan en kiezen met rechtsklikken voor “Nieuwe mutatie toevoegen”.
   Nu verschijnt een nieuw scherm waarin met ctrl-V de omschrijving van de bankmutatie geplakt kan worden. Het bedrag van een omboeking is altijd 0, we gaan geen mutatie toevoegen want dan sluit het begin- en eindsaldo van het bankafschrift niet meer, er wordt uitsluitend lokaal een bedrag anders geregistreerd.
   Na opslaan komen we op het standaard bankverwerkingsscherm, waarop eerst de ene, foute, betaling wordt rechtsgezet. Controleer hierbij dat bedrag op de linkerhelft van het scherm correct is ingevuld (voor een verkoopfactuur +, voor een verkoopcredit -, voor een inkoop -, voor een inkoopcredit +).
   Als deze betaling dan opgeslagen is, komt automatisch dezelfde omschrijving nogmaals naar voren, maar nu met een tegengesteld bedrag. Hiermee kan dan de juiste betaling geboekt worden.
   Het totale bankafschrift is niet veranderd, er zijn alleen 2 lokale boekingen gemaakt, met een evengroot maar tegengesteld bedrag. Als nu van de bijbehorende facturen de betalingen worden nagekeken is er bij beide een betaling toegevoegd, op hetzelfde bankafschrift.