Jaarrekening – nummers posten

Postnr Postnaam Omschrijving W&V of balans
10001 verkoopex verkoop ex btw W&V
10002 verkoopzonderfactuur verkoop zonder factuur W&V, moet 0 zijn
10003 inkoopex inkoop ex btw W&V
10004 inkoopgeschatex geschatte inkoop ex btw (bedrag=-1) W&V
10005 mutatieinkoopex mutatie inkoop ex btw na 31 dec W&V
10006 mutatieinkooprma mutatie inkoopRMA ex btw na 31 dec W&V
10011 kasverschil kasverschil W&V
10012 bankverschil bank onbekend overboeking W&V
10013 bankmist missende bankmutatie W&V, importfouten, moet 0 zijn
10014 bankovergeslagen overgeslagen bankmutaties W&V, moet 0 zijn
10015 bankrefmin1 bank referentie=-1 voor verkoop, inkoop of kosten W&V, foute boekingen, moet 0 zijn
101xx Kosten naam hoofdgroep kosten W&V
10200 voorraadbtw-1.00 voorraad zonder btwcode balans, moet 0 zijn
10201 voorraadbtw0.00 voorraad btw=0 balans
10202 voorraadbtw6.00 voorraad lage btw balans
10203 voorraadbtw21.00 voorraad hoge btw balans
10204 voorraadmargegoederen voorraad margegoederen balans
10205 voorraadrma voorraad rma balans
10206 voorraadstichting voorraad van leveranciers met levtype=stichting balans
10207 mutatievrd mutatie voorraad na 31 dec balans
10208 mutatievrdrma mutatie RMAvoorraad na 31 dec balans
10211 debiteuren debiteuren balans
10212 debivooruit debiteuren vooruitbetaald balans
10213 nogtevorderen te vorderen posten met factuurdatum volgend jaar horend bij dit jaar balans
10221 kas kassaldo balans
10222 kruisposten kruisposten balans
1025x bank0123456789 banksaldi balans
10301 handelscrediteuren handelscrediteuren (t/m dit jaar) balans
10302 handelcredivooruit handelscrediteuren vooruitbetaald balans
10303 handelcredigeschat handelscrediteuren geschat (bedrag=-1) balans
10304 crediteuren overige crediteuren (openstaande kostenbonnen, t/m dit jaar) balans
10305 vooruitbetaaldekosten vooruitbetaalde kosten (kosten datum op volgend jaar) balans
10306 mutatiehandelcredi mutatie handelscrediteuren na 31 dec balans
10307 mutatieoverigecredi mutatie overige crediteuren na 31 dec balans
10308 mutatiermacredi mutatie handelscrediteurenRMA na 31 dec balans
10309 nogtebetalen te betalen posten met factuurdatum volgend jaar horend bij dit jaar balans
10311 bankintern bankintern balans, meestal 0
10351 verkoopbtw btw verkoop balans
10352 inkoopbtw btw inkoop balans
10353 inkoopgeschatbtw btw geschatte inkoop balans
10354 kostenbtw btw kosten (alle W&V-posten) balans
10355 btwovervorigjaar btw betaald vorige jaren (kostensubgroep Afdracht BTW, jaartal vorig jaar in opmerking) balans
10356 btwditjaar btw betaald dit jaar (kostensubgroep Afdracht BTW, jaartal dit jaar in opmerking) balans
10357 btwbalans btw in overige balansposten (behalve balansposten met subgroep met beheer er in of subgroep Afdracht BTW) balans, moet 0 zijn
10358 mutatieinkoopbtw mutatie btw in inkoop na 31 dec balans
104xx Kosten naam subgroep overige balansposten, inclusief beheer balans
10500 aandelen aandelenkapitaal balans
10501 winstreserve eigen vermogen balans
10999 nieuwe balanspost nieuwe balanspost, de naam moet nog gewijzigd worden balans