Jaarrekening – specificatie BTW

Specificatie voor de post “nog te betalen btw” is een samengesteld iets, te vinden op 2 lokale php-paginas:

 • aangifte omzetbelasting – voor jaartal voor heel jaar
   deze geeft je de btw die je moet afdragen over je verkoop, de voorbelasting in je inkoop en de voorbelasting in je uitgaven. Dat verschil is het te betalen bedrag aan btw over jaartal
   Hierop zie je ook al staan de totale afgedragen btw in jaartal (met betrekking op zowel jaartal als op oudere jaren) en de reeds afgedragen btw over het huidige jaar (dus alleen btw met in de kostenomschrijving jaartal genoemd).
   Als de kostenomschrijvingen goed zijn, dan zou je deze laatste post (reeds afgedragen over het huidige jaar) moeten aftrekken van het totaal dat gegeven wordt bij 5g “te betalen”. Dit verschil zou gelijk moeten zijn aan de balanspost “nog te betalen btw”.
 • kosten zoeken – ook hier jaartal en het gehele jaar
   alleen de groep bijzonder-afdracht btw
   Dit is de specificatie van de hierboven genoemde reeds afgedragen btw in jaartal (dus zowel met betrekking op jaartal als op eerdere jaren).
   op deze pagina kan je gemakkelijk controleren of de kostenomschrijvingen goed staan, dus methet jaartal in de omschrijving

Suppletie BTW

De suppletie-aangifte voor de BTW volgt uit de balanspost “nog te betalen BTW” en de BTW-aangifte voor de laatste periode. Deze laatste periode is betaald in het volgende jaar en zit dus niet in de betaalde BTW-bedragen.

Trek de BTWafdracht van deze laatste periode af van de balanspost “nog te betalen BTW” en de suppletie-aangifte blijft over.

Bedenk wel dat het pas zinvol is om de suppletie-aangifte op te stellen nadat alle nagekomen inkoop- en kostenfacturen verwerkt zijn.