Klanten synchroniseren tussen website en lokale database

Klanten die zich op het web registreren
Druk links op Check webklanten, nu verschijnt links de lijst met klanten die hun webregistratie aangepast hebben.
Rechts verschijnen automatisch alle lokale klanten met dezelfde achternaam of het zelfde klantnummer als de webklant. Als je denkt dat er een andere bijhoort dan kan je die rechts zoeken. Selecteer vervolgens rechts de juiste klant.

  Het is een reeds bestaande klant: klik in de linkerhelft “Neem lokale info over” om de klant zijn oude, al bestaande klantnummer ook op het web toe te kennen.

Melding bestaande klant wordt overschreven

  Deze melding krijg je als de achternaam links en rechts verschillend zijn. Dat gebeurd namelijk altijd als je per ongeluk een verkeerde klant hebt uitgekozen. Maar soms is het wel de goede klant, alleen de naam is dan anders, bijvoorbeeld met een medewerker van een bedrijf of een mevrouw met wel of niet haar meisjesnaam erbij. Naar keuze kan je stoppen (=annuleren) of doorgaan. In dat laatste geval wordt de webachternaam overschreven met de lokale achternaam.
  Het is een nieuwe klant die je wilt accepteren: klik in de rechterhelft “Neem internetinfo over” om de klant aan de lokale klantenlijst toe te voegen
  Het is iemand die je helemaal niet wilt toelaten: rechtsklikken in de linkerhelft “Gooi webklant weg”
  Om de een of andere reden is de lokale info beter dan het web maar wil je die toch niet op het web aanpassen. Klik dan rechts in de linkerhelft “Uit edit-lijst web”, zodat deze klant niet meer steeds in beeld verschijnt

Klanten die reeds op het web geregistreerd zijn en lokaal hun informatie aanpassen
Druk rechts op “Check lokale klantedits”, nu verschijnt rechts de lijst met klanten waarvan de lokale informatie aangepast is en die ook op het web geregistreerd staan Links verschijnt de webklant met hetzelfde klantnummer.

  Je wilt de webinformatie aanpassen, druk dan in de linkerhelft op “Neem lokale info over”
  je wilt de webinformatie toch niet aanpassen, klik dan met rechts in de rechtshelft en kies “Uit lokale editlijst”