Algemeen

Parameters

/cid:ANB0 is de algemeen gebruikte parameter om aan te geven voor welke administratie de actie bedoeld is. De letters moeten vervangen worden door de eigen aanduiding, het nummer is het filiaalnummer. Deze parameter kan gebruikt worden bij alle ANB5-programma’s die met een parameter opstartbaar zijn.

Plaats van bestanden

De basislocatie van ANB5-bestanden is ingevuld in ANB5Config.exe (paarsroze pakket) op het tabblad ANB5Util in de groep Website-webrootlocal. Is er geen webrootlocal aangemaakt dan geldt de map c:\anb5\ANB0\website als basismap. Hierbij is ANB0 de ketenaanduiding+filiaalnummer
-submap downloads: prijslijsten van automatisch gekoppelde leveranciers in submappen per leverancier
-submap mailer: logbestanden ANB5Mailer
-submap orders: xml-orders die automatisch naar leveranciers verstuurd zijn
-submap prijslijst: csv en html prijslijsten in submappen per prijsdif, gemaakt door ANB5Mailer of ANB5WebConnect

er zijn aparte mappen aan te geven in ANB5Config voor ANB5Mailbot (ANB5Mailbot – Algemeen – mailbotdir) en jaarcijfers (ANB5Util – Administratief – afsluitpad)