ANB5Fact – configuratie

De standaard instellingen van deze speciale functies kunnen geregeld worden in ANB5Config, onder ANB5Fact – algemeen. Die bepalen de instellingen van ANB5Fact bij het opstarten. Daarnaast zijn ze aanpasbaar binnen een reeds opgestarte ANB5Fact, voor de periode totdat je ANB5Fact weer afsluit, via het menu “Ïnstellingen”, bovenin ANB5Fact

Snel selecteren
als er bij de produktselectie rechts slechts 1 artikel resp. slechts 1 serienummer gevonden wordt dan wordt dit automatisch naar het werkblad geselecteerd, zonder dat de selecteer-knop daarvoor nodig is

Contante verkoop modus

    in deze stand werk je altijd ook met de snelselecteren-instelling!
    na de personeelsselectie wordt als klant automatisch “contante verkoop” geselecteerd
    bij het factureren blijft het scherm voor factuurinformatie en deelleveringen buiten beeld en gaat het pakket rechtstreeks naar het betaalscherm

Groothandel
alles in ANB5Fact wordt weergegeven voor een groothandel, dus zonder BTW. Facturen worden wel gemaakt met BTW als het een “klant met BTW” betreft.

aantalprints
Dit is het standaard aantal prints dat er gemaakt wordt bij een verkoop. Voor verkoop “afhalen”-“op rekening” komt er automatisch een extra afdruk, waarop de klant kan tekenen voor ontvangst van de goederen en die in de verkoopmap bewaard wordt. In overige gevallen waarin de klant moet tekenen voor ontvangst van goederen en/of contant geld kan er handmatig een extra afdruk geprint worden. Alle overige facturen komen compact samengevat op de dagafsluiting, zodat daarmee aan de wettelijke plicht tot bewaren is voldaan. Deze dagafsluiting zit in ANB5Admin bij de kascontrole en wordt ook in de verkoopmap bewaard. Het is dus niet nodig om van alle facturen apart een print te bewaren.