ANB5Import

/imp zorgt voor het importeren van prijsvoorraadbestanden van leveranciers. Deze hebben in ANB5Config – Externe Communicatie – automatische import de instelling filter= speciaal

/CSV0000basispad\leveranciers\leveranciernummer\prijslijst\file.csv dit geeft een automatische “algemene csv”-import conform het definitie-bestand, voor de leverancier met 4cijferig leveranciernummer 0000, gevolgd door de filenaam inclusief pad (=basispad\leveranciers\leveranciernummer\prijslijst)

Bestanden voor automatische import hebben een vaste locatie. Onder de map basispad\leveranciers wordt voor elke leverancier een aparte submap gemaakt met als naam leverancirenummer en daaronder een map prijslijst.
Voor de leveranciernaam van het definitiebestand (.anb) geldt een speciale opmaak. Hierbij wordt de volledige leveranciernaam uit ANB5Genie (rode pakket) gebruikt, waarin de volgende speciale tekens vervangen worden door een _: enkele quote ‘ of `, dubbele quote “, spatie  , slash /, backslash \, plus +, dubbele punt :, vraagteken ?, groterdan >, kleinerdan <, pipeline |, asterisk *, punt .

ANB5Import kan aangeroepen worden met bat-bestanden, bijvoorbeeld:

– importminexp.bat = ANB5Import.exe /cid:ANB0 /imp
– import.bat = ANB5Import.exe /cid:ANB0 /imp /exp