ANB5Mailbot

/RO staat voor de gewone mailbot-run, deze wisselt informatie uit tussen de vestigingen
/import zorgt voor het ophalen van de bestanden voor de automatische import van informatie van leveranciers. Het gaat hier om de informatie zoals aangegeven in ANB5Config in de groep communicatie extern, naam = leveranciernummer. Let erop dat deze parameter alleen werkt in combinatie met /RO
/rapport zorgt voor het opsturen van rapportages naar leveranciers, op dit moment GfK. Let erop dat deze parameter alleen werkt in combinatie met /RO
/daily voor het afdwingen van een daily-mail anders dan in de eerste mail van een dag

Voorbeelden van bat-bestanden:

mailbot.bat= ANB5Mailbot.exe /cid:ANB0 /RO
mailbotmetimport.bat= ANB5Mailbot.exe /cid:ANB0 /RO /import