ANB5Mailer – parameters

/RO staat voor de notificaties: informatie voor klanten over hun offerte, bestelling, factuur en reparatie. Normaal alleen de activiteit sinds de laatste keer dat anb5mailer gedraaid heeft, maar op zaterdag na 21.00 uur tevens een overzicht van alle backorders en openstaande rekeningen. Deze mail gaat naar alle klanten waar activiteit op is geweest, die een emailadres hebben opgegeven en toestemmng hebben gegeven om gemaild te worden voor notificaties

/TOquery.txt zorgt voor het mailen aan alle klanten uit de database die voldoen aan het selectiecriterium zoals dat opgegeven wordt in het bestand query.txt. In combinatie met /ro gaat het dan om de zaterdagse notificaties, ook als het geen zaterdag is! Voor mailingen en prijslijsten gaat de mail alleen naar klanten met mailcode “alle mail”, notificaties gaan naar alle klanten met ene geldig emailadres.

/MLmailing.txt verstuurt een nieuwsbrief met als inhoud het bestand mailing.txt. In deze file mailing.txt staat op de 1e regel het onderwerp van de nieuwsbrief-mail, dan een lege regel en daarna de mailbody inclusief html-opmaakcodes. De informatie uit ANB5Config – ANBfact – briefpapier – htmlheader / htmlfooter maakt deze mail af.

/TOmlist verstuurt de mailing niet naar (een selectie van) de klanten uit de database maar naar een lijst met emailadressen in het bestand “mlist.txt”. Elke geadresseerde staat op een eigen regel. Meerdere emailadressen per geadresseerde worden gescheiden met een puntkomma, “;”. De parameter is TOmlist, het bestand met de lijst heet mlist.txt

/FRfrom.txt verstuurt de mailing namens de afzender uit het bestand “from.txt”. Op de eerste regel staat de naam, op de 2e het emailadres dat als afzender gebruikt wordt. Dit is alleen geldig in combinatie met een mailing. Notificaties worden verstuurd namens het emailadres dat in ANB5Config onder ANB5mailbot – Verbindingen – verzendadres is opgegeven, of als dat er niet is onder het emailadres dat in het klantenbestand bij de eigen vestiging staat opgegeven.

/TXT zorgt voor het mailen in txt-formaat in plaats van html-code. Dit werkt alleen voor mailingen en niet voor notificaties

/PRprquery.txt mailt prijslijsten in plaats van nieuwsbrieven. Het bestand prquery.txt bevat het selectiecriterium voor de prijslijst, welke produkten doen mee. bijvoorbeeld “where ((select voorraad_aantal from voorraad where apn=artikelen.apn)>0)” geeft alleen produkten die ook op voorraad zijn.
Bij een prijslijstmailing worden eerst de volgende files aangemaakt in mappen onder webrootlocal\prijslijst\:

  • euprijslijst.htm met prijzen voor endusers, dus met prijzen voor prijsdif=200 inc BTW als het een groothandel betreft
  • prijsdif\dealer.htm met klantspecifieke prijzen
  • prijsdif\csvprijslijst.csv met uitgebreide info voor automatische import.
  • Obsolete producten moet je zelf uitsluiten in bestand voor productselectie (” where tagcode<>‘ob'”)!