Kosten – speciale kostenplaatsen

Er zijn een paar kostenplaatsen met een speciale status. De naam van zo’n kostensubgroep mag niet zomaar gewijzigd worden en de namen zijn hoofdlettergevoelig!

Aflossing lening. Deze komt apart op de balans te staan.

Afdracht BTW. Deze wordt gebruikt om de afdrachten omzetbelasting te berekenen. Let op dat het jaartal waarop de btw-afdracht betrekking heeft in de omschrijving staat, anders wordt de BTW alsnog verkeerd verwerkt.

Vennootschap…. Deze komt apart op de balans te staan en wordt voor volgend jaar ten laste van de reserves (het eigen vermogen) gebracht.

de tekst …beheer… ergens in de omschrijving van de kostensubgroep (met of zonder hoofdletter mag allebei). Dit is een kostenplaats waarop alle mutaties worden geregistreerd die betrekking hebben op een eventuele beheer-bv. Behalve de tekst beheer moet iets in de naam staan om aan te geven welke beheer-bv het betreft. Beheer-BVs zijn altijd balansposten binnen ANB5. Deze uitgaven worden bovendien weggeschreven in het bestand afsluiting-jaartal-beheer.csv(htm), waarin een overzicht staat van alle uitgaven die betrekking hebben op de beheer-bv, cq dga.

beginnend met de tekst Prive… Deze wordt weergegeven bij de PHPpagina met de berekening omzetbelasting onder prive. Je moet zelf met de boekhouder overleggen of je ook daadwerkelijk op dat moment aangifte wilt doen van deze uitgaven of dat de boekhouder dit aan het eind van het jaar allemaal in een keer doet.

opmerking inventarisatie. Deze worden uitgesloten van jaarcijfers (consolideren voor inventarisaties, hetzelfde gebeurt met de bijbehorende verkoopfacturen met klantfactuurreferentie -inventarisatie-)