ANB5Admin – algemeen

In ANB5Admin, het gele pakket, vindt de financiële administratie van de ANB5 business suite plaats.

kascontrole, onmisbaar om fouten in de facturering tijdig te kunnen herstellen. Ook kunnen hier bankstortingen en geldopnames van de bank worden geregistreerd, alsmede eventuele nabetalingen op inkoopfacturen en kostenbonnen, zodat een sluitende registratie van geldstromen in het bedrijf mogelijk wordt.

inkoopfacturen kunnen worden voorzien van leverancier-factuurnummers en bedragen. Bij binnenkomst worden de goederen ingemeld, maar de factuur komt vaak pas later en dan kan de informatie aangevuld worden. De selectie bedrag=-1 voorziet in een lijst van alle wel ontvangen goederen waar nog geen factuur voor binnen gekomen is. Als er geen factuur bij hoort (promo / intern boekstuk) kunnen de bedragen op 0 gezet worden.

kostenbonnen dienen ook te worden geregistreerd. Om de boekingen eenduidiger en boekhoudkundig beter hanteerbaar te maken is er een overzicht van mogelijke kostenposten, waaronder een bon zou kunnen vallen. Deze worden niet aangeduid met grootboeknummers maar gewoon met een naam. Ook is er een voorselectie van reeds eerder ingevoerde leveranciers.

bankafschriften kunnen per afschrift worden ingevuld. Betalingen worden geboekt op het betreffende verkoopnummer, de inkoop- of kostenbon of als melding van de betaalautomaat. Ook de gedane kasstortingen / kasopnames kunnen hiermee verwerkt worden. Dit onderdeel zorgt voor een extra controle op gemaakte fouten en is essentieel voor het maken van correcte lijsten met debiteuren en crediteuren.
Het is verstandig om regelmatig te controleren of alle bankmutaties verwerkt zijn (verwerken bankinformatie) en of alle bankafschriften netjes op elkaar aansluiten (controleer op ontbrekingen).

debiteuren- en crediteurenbeheer. Hier kan snel opgezocht worden welke betalingen verricht zijn op bepaalde factuurnummers, inkoopnummers of kostennummers. Verder zijn hier lijsten in te zien met alle openstaande bedragen.
Het debiteurenbeheer wordt extra gemakkelijk met de optie voor het printen van betalingsherinneringen aan alle klanten met openstaande facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken. Het systeem houdt zelf bij hoeveel herinneringen de klant reeds heeft ontvangen en welke actie vervolgens gewenst is (eerst een herinnering, dan een aanmaning met kostenfactuur en vervolgens een incassoverzoek aan de deurwaarder).
Soms is een bedrag op de verkeerde factuur geboekt. Dan blijft er op de ene factuur een +bedrag open staan en op een andere een evengroot -bedrag. Deze kunnen tegen elkaar nabetaald worden via kas.
Als facturen echt niet meer incasseerbaar zijn of echt niet meer betaald hoeven worden dan kan er natuurlijk altijd handmatig een credit bij gemaakt worden, of ze kunnen wordne afgeboekt als niet-inbaar bedrag.

in de transactielogs kunt u inzien welke kasbetalingen er geregistreerd zijn door ANB5. De typenummers geven aan wat voor soort transactie het betreft (bijvoorbeeld 10=verkoop, 6=kosten) en het referentienummer geeft aan welke specifieke transactie van dit type hier weergegeven wordt. Ook zijn hier alle pinbetalingen in te zien, voorzien van het factuurnummer waarop ze betrekking hebben en de pinreferentie van de betaalautomaat. De kruisposten geven een overzicht van betalingen via pin, kasstorting of kasopname die nog niet binnengemeld zijn op een bankafschrift (bedragen die nog onderweg zijn tussen kas en bankrekening).

Onder organisatie vindt u de mogelijkheid om personeelsleden toe te wijzen, zodat elke medewerker onder zijn eigen naam kan werken. Eventuele onduidelijkheden en fouten zijn dan gemakkelijker na te vragen en op te lossen.

voor de inventarisatie van de voorraad kunnen tellijsten gemaakt worden en na invoeren van de daadwerkelijk aanwezige voorraad worden alle voorraadmutaties die daaruit voortvloeien automatisch verwerkt.