Leveranciers – Import prijslijsten gaat fout

Soms gaat de automatische import van prijslijsten niet goed. Dat kan verschillende oorzaken hebben.
Als geen enkele import goed gaat, dan is er waarschijnlijk een fout in een automatisch proces op de eigen computer voor geplande taken.
Gaat van één enkele leverancier de import niet goed, dan is er iets met die leverancier aan de hand

De koppeling voor prijslijsten omvat een aantal stappen: eerst haalt ANB5Mailbot de prijslijsten op van de afgesproken locaties. Deze locaties staan beschreven in ANB5Config – Communicatie extern. De prijslijst wordt weggeschreven in een gedefinieerde map: basispad\leveranciers\leveranciernummer\prijslijst. Daarna kijkt ANB5Import voor alle leveranciers uit ANB5Config of er in de betreffende leveranciersmap een nieuw prijslijst-bestand aanwezig is. Zo ja dan wordt deze prijslijst geïmporteerd naar de sidebase. Vervolgens zorgt ANB5Util er voor dat de groothandelinformatie van alle eigen ANB5-producten wordt voorzien van de nieuwe informatie uit sidebase. Deze koppeling wordt gemaakt op basis van merk-vendorpartnr. De groothandelinformatie dient als hulpmiddel om de basisprijs te bepalen voor producten waar je zelf geen voorraad van hebt of verwacht. Tot slot kan ANB5Webconnect zowel de eigen producten als de sidebase-lijst uploaden naar de webshop.

De informatie in ANB5Config – Communicatie extern is niet goed
-staat het leveranciernummer als “Naam” genoemd
-is het blokje [commercieel] ingevuld
-staat er geen extra character tussen de variabele en het “=” teken
-eindigt bestanden= met een enter

Ophalen van de prijslijsten kan fout gaan:
-ANB5Mailbot draait niet: controleer dit in de geplande taken en via de PHPpagina Logboek ANB5Mailbot
-er wordt geen prijslijst opgehaald: in de map basispad\leveranciers\leveranciernummer\prijslijst is geen recent bestand van de leverancier. Probeer handmatig of de prijslijst wel via ftp of http opgehaald kan worden of dat er bij de leverancier al iets fout gaat. De informatie hiervoor staat in ANB5Config – externe communicatie – nummer van de leverancier [commercieel]

Het importeren gaat fout
-probeer met ANB5Import om handmatig de prijslijst van deze leverancier te importeren
– voor import van een algemene csv moet de naam van het *.anb-bestand gelijk zijn aan de leveranciernaam in ANB5Genie, na vervanging van alle speciale tekens zoals (back)slash en & door “_” en het gebruik van uitsluitend kleine letters
-kijk op de PHPpagina Logboek ANB5Import voor foutmeldingen
-open de prijslijst met kladblok om te kijken of de inhoud goed lijkt en de velden niet van positie zijn veranderd

Sommige producten uit de lijst importeren niet of koppelen niet aan eigen APNs
– het kan zijn dat dit product een speciaal teken bevat waardoor het uit fase raakt met de importlijst
– de koppeling vindt plaats op merk plus vendorpartnr, deze moeten identiek zijn (via het importfilter of via ANB5Config – update_tbv_uniformiteit kan de merknaam aangepast worden aan de intern gebruikte merknaam)

De PHPpagina leveranciers – leveranciers met automatische import geeft de actuele stand van zaken weer: welke leveranciers zouden gekoppeld moeten zijn en wat is de laatste keer dat de import gelukt is