Kascontrole voor meerdere ketens

Dit wordt alleen ondersteunt als de ketens voor de current_user geregistreerd zijn. Ketens die voor alle gebruikers geregistreerd zijn doen niet mee.

Als deze er zijn dan wordt het kassaldo van allemaal samen weergegeven bij “nu in kas” en wordt de kastelling in alle ketens genoteerd. Een eventueel kasverschil wordt opgenomen in de administratie van waaruit geteld wordt.