Geplande taken

Deze hebben een volgorde waarin ze moeten draaien. Tijden zijn bij benadering. Zorg ervoor dat een taak ook echt uitgedraaid is voordat je de volgende plant. Als er meerdere administraties in het network zitten moet opgegeven worden voor welke de taak bedoeld is met de parameter /cid:ANB0)

5.00 ophalen groothandelinformatie (ANB5Mailbot /import)

5.30 importeren groothandelinformatie (ANB5Import /imp)

6.30 bijwerken prijsinformatie en financiele cijfers (ANB5Util)

7.00 uploaden van de nieuwe informatie naar de website (ANB5Webconnect /UPLOAD /uploadpr /uploadsb /sbfil /klinfo)

8.00 uitwisselen van informative naar filialen (ANB5Mailbot /ro)

21.30 mailrobot om klanten te informeren (ANB5Mailer /ro)

Daarnaast kan gedurende de dag naar wens extra informatie uitgewisseld worden (bv elke 2 uur)

ANB5Mailbot /ro: uitwisselen van informatie tussen filialen

ANB5Webconnect /uploadapn: webshop voorzien van gewijzigde producten, gewijzigde prijzen en de actuele voorraadpositie

ANB5Mailer /ro: klanten hun offerte / bestelling / pakbon / factuur sturen die vandaag, maar langer dan een half uur geleden gemaakt is

ANB5Webconnect /klinfo: xml factuur uploaden naar de webshop voor electronisch gekoppelde klanten
Houdt er rekening mee dat je in ANB5Config UNC-aanduiding gebruikt voor het pad, want drive-mapping werkt niet altijd goed. Zorg er ook voor dat de user die de geplande taak uitvoert voldoende lees- en schrijfrechten heeft, in elk geval voor c:\anb5 en voor de central locaties (anb5util – webrootlocal en anb5mailbot – mailbotdir)