ANB5Fact – parameters

/TAB0 staat voor het opstarten met een nieuw werkblad

  0 werkblad
  1 offerte
  2 bestelling
  3 pakbon
  4 factuur
  5 reparatie
  6 todolist
  7 abonnement
  8 sidebase

/KLN1 staat voor het opstarten met klantnummer 1
/PER1 zorgt voor het opstarten met personeelsnummer 1
/REF1 zorgt voor het direct opzoeken van dit nummer op het geopende tabblad, bijvoorbeeld offertenummer 1