Incasso – instellingen maken

U stuurt uw klant een machtigingsformulier voor incasso. Als u dat retour ontvangt kunt u de informatie invullen in ANB5Fact (blauw) bij de klantinformatie. In het gedeelte rechts op het klantenformulier staat een lijstje met bankrekeningnummers van uw klant. U kunt er eentje toevoegen als de incasso van een nieuw rekeningnummer moet gaan of de juiste bankrekening wijzigen als deze reeds bekend was.
Nu vult u de volgende gegevens in: links het IBANnummer van de rekening waarvan u gaat incasseren.
Rechts komen de incassogegevens: u klikt aan of het een gewone europese incasso betreft (terugboeken mogelijk tot 56 dagen na incasso) of een zakelijk incasso (geen terugboekmogelijkheid / dit moet apart geregistreerd worden bij de bank van uw klant!).
U begint altijd met een eerste incasso (checkbox herhaalincasso uit), ANB5 past dit aan als de eerste incasso succesvol is verwerkt.
U moet de ingangsdatum van de incasso-overeenkomst invullen.
U controleert of de tenaamstelling van de bankrekening juist is. Default wordt de klantnaam gebruikt maar als de tenaamstelling van de bankrekening anders is dan kunt u dit aanpassen.
Indien nodig past u het kenmerk aan wat u bij elke incasso opgeeft (staat in de machtigingsovereenkomst). Standaard gebruikt ANB5 het klantnummer.

Uw eigen incassocontract vult u op dezelfde manier in als de informatie van uw klanten. U gebruikt nu natuurlijk een bankrekening van uzelf, die hangt onder het klantnummer van uw vestiging. Bij kenmerk gebruikt u het IncassantID dat u van uw bank heeft ontvangen.