Webshop – volgorde menu-items

Bij submenu wijzigen krijg je een optie “level”, hoe lager het getal hoe hoger het submenu-item in de lijst komt. De volgorde van de hoofdmenu’s wordt bepaald door het laagste level van de submenu-items.