Boekhouding

inkoop
Binnenkomende inkoopfacturen worden vergeleken met de ontvangsten van handelsgoederen van de betreffende leverancier. Het leverancierfactuurnummer wordt eraan gekoppeld en het gefactureerde bedrag moet overeenkomen met de waarde van de geleverde goederen plus de opgegeven order- en verzendkosten. ANB5 controleert dit zelf en geeft een afwijking duidelijk aan. U kunt vervolgens zelf besluiten of en welke actie u wilt ondernemen. Daarbij krijgt u een inkoopnummer dat rechtsboven op de factuur komt en deze wordt volgens dit nummer ingevoegd in de ordner ‘Inkoop’. Afhankelijk van uw voorkeur kan de inkoopfactuur tijdelijk in een ordner / postvak ‘nog te betalen’, maar ANB5 houdt ook zelf de lijst met handelscrediteuren bij.

kosten
Alle uitgaven binnen het bedrijf die niet direct betrekking hebben op handelsgoederen worden in ANB5 kosten genoemd. Hiervoor kunt u zelf hoofdgroepen en subgroepen aanmaken om een beter overzicht te krijgen van de bedragen die naar verschillende soorten uitgaven gaan (kostenplaatsen en grootboeknummers in boekhoudjargon). Ook deze krijgen een nummer dat rechtsboven op de factuur komt, voordat ze in een eigen ordner ‘Kosten’ bewaard worden conform de wettelijke bewaartermijn. Afhankelijk van uw voorkeur kan de kostenbon tijdelijk in een ordner / postvak ‘nog te betalen’, maar ANB5 houdt ook zelf de lijst met overige crediteuren bij.