Inkoop

besteladvies
ANB5 heeft altijd een lijst met de artikelen die bijbesteld moeten worden bij leveranciers. Deze lijst wordt gemaakt uit de huidige voorraad, de gewenste minimale voorraad (hoeveel vindt u dat er in de kast moeten liggen) en de bestellingen van klanten. Van deze lijst is direct te zien hoeveel van het betreffende product er de laatste 30 dagen is verkocht, zodat de minimale voorraad simpel aangepast kan worden als de vraag naar het product stijgt of daalt. Als u bijvoorbeeld voor een week voorraad wilt hebben deelt u de omzet van de afgelopen 30 dagen door 4.

orders plaatsen
Het plaatsen van een order is een goed moment om productbeheer te doen voor het betreffende artikel.
Controleer of de minimale voorraad nog goed staat (zie besteladvies). Geeft ANB5 aan dat er een negatieve voorraad is zoek dan uit of dat terecht is en herstel de fout als dat niet zo is. Vaak betekent een tekort op een “rode” automatische een teveel op de “roze” (oeps-de-voorraad-is-negatief/).
Van het product zie je bij welke leveranciers je het al eens eerder hebt ingekocht en voor welke prijs. Daarnaast wordt de informatie uit sidebase weergeven voor deze combinatie van merk en vendorpartnumber. Sidebase is een totaaloverzicht van prijslijsten en beschikbaarheid van al uw gekoppelde leveranciers. Dit zit in een aparte lijst, die echter via merk-vendorpartnumber gekoppeld wordt aan uw eigen artikelbestand.
Plaats de in te kopen artikelen in order bij de gewenste leverancier, je kan meerdere orders tegelijk beheren. Herreken de marges uitgaande van de nu nieuw vastgestelde inkoopprijs en de gewenste verkoopprijs.

goederenontvangst
Dozen met handelsgoederen die binnenkomen worden gecontroleerd op transportschade alvorens te tekenen voor correcte ontvangst. Vervolgens wordt de doos uitgepakt en de inhoud wordt vergeleken met de pakbon van de leverancier.
Alle goederen worden ingeboekt tegen de bijbehorende order in ANB5. Zo is direct te zien of geleverd is wat er besteld was. Inboeken gebeurt zoveel mogelijk op serienummer (unieke identificatie van dit specifieke product), zodat daarna in het gehele bedrijfsproces te volgen is welk product het betreft en wat er mee gebeurt tijdens zijn (handels)leven. Heeft een product geen serienummer dan wordt de EANcode gescand. Dit biedt een controle of het product ook daadwerkelijk is wat in ANB5 verwacht wordt. Bovendien werkt het scannen met EANcode efficiënter, omdat je niet handmatig de juiste productregel hoeft uit te zoeken.
ANB5 geeft bij de inboek een inkoopnummer. Dit komt rechtsboven op de pakbon, die vervolgens in de ordner ‘Inkoop’ bewaard wordt volgens de wettelijke bewaartermijn. (boekhouding – inkoop)