Klanten: emailen, wanneer gaan die

ANB5 stuurt automatisch een notificatie naar klanten, die een emailadres hebben met toestemming om te emailen.
Dat gebeurt met de eerstvolgende run van ANB5Mailer, vanaf een half uur na het aanmaken van het document.
Deze verzending kan worden geblokkeerd door een logboek toe te voegen met de voorgedefinieerde keuze “Niet met ANB5Mailer mee”.

Wijzigingen in een document leiden niet tot het automatisch herzenden via ANB5Mailer.
Wel wordt een document op zaterdagavond aan de klant gemaild met het weekoverzicht.