Reparatie – nieuw en standaardformulieren hiervoor

Bij een nieuwe reparatie is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en gemaakte afspraken vast te leggen. Daarbij maakt het natuurlijk uit wat voor soort reparatie het betreft. In ANB5Config is er daarom de mogelijkheid om voorbeelden van aanname-formulieren te maken bij het onderdeel ANB5Fact – NieuweActieTekst door de naam te laten beginnen met Reparatie, bijvoorbeeld ReparatieComputer of ReparatiePrinter. Hierin staat op de eerste regel het bijbehorende APN uit de onderzoekskosten, gevolgd door een ; en het ‘bellen boven’-bedrag. Na een lege regel volgt dan de in te vullen tekst die hoort bij dit type reparatie. De standaardprijs van een reparatie wordt de ANB5-prijs van het APN.

Kies in het blauwe pakket voor het tabblad reparatie en de keuze Nieuw. Je krijgt een selectieschermpje waarop je de juiste soort reparatie uit ANB5Config kan kiezen. Hierna openen 2 schermen:
* werkblad met daarop het APN voor de onderzoekskosten van dit type reparatie. Hier kan je tijdens het invullen van het inname-formulier meteen al producten aan toevoegen waavan je van te voren al weet dat de klant die wil / moet hebben.
* het reparatieformulier met daarop ruimte voor de standaard inname-lijst (klacht / ingeleverd / etc), de verwachte reparatiekosten (som van de items op het werkblad) en het bedrag waarboven de klant gebeld moet worden voor overleg. Ook is hier een apart veld voor privacy-gevoelige informatie, zoals wachtwoorden. Deze wordt niet mee geprint bij de klachtomschrijving maar wordt opgeslagen in een intern logboek.