Hoe krijg ik een (aangepast) product naar een nevenvestiging

In de hoofdvestiging (filiaalnummer=0) wordt een nieuw product aangemaakt of wordt een bestaand product gewijzigd. Dat moet vervolgens naar de nevenvestiging(en) worden gestuurd zodat zij ook de nieuwe informatie hebben:

Start ANB5Mailbot op voor de hoofdvestiging

  • Zorg dat de checkboxen “Uitgaande mail klaarzetten” en “Gemaakte wijzigingen” aangevinkt zijn. Zorg er ook voor dat in elk geval eentje van de checkboxen “Mail versturen” of “Antwoorden versturen” aangevinkt is. (De overige checkboxen mogen wel of niet aangevinkt zijn, dat be-invloed alleen hoe lang het duurt)
  • Klik op “Start”
  • Daarna moet voor elke nevenvestiging de informatie opgehaald worden:

    Start ANB5Mailbot op voor de betreffende nevenvestiging

  • Zorg dat de checkboxen “Mail ophalen” en “Mail verwerken” aangevinkt zijn. (De overige checkboxen mogen wel of niet aangevinkt zijn, dat be-invloed alleen hoe lang het duurt)
  • Klik op “Start”