Uitleveren met scanner van één of meer bestellingen

Op het tabblad bestellingen kan je met rechtsklikken kiezen voor het uitleveren van de geselecteerde bestelling of van alle bestellingen. Let op: bestellingen met een product uit ‘systeemassemblage’, ‘onderzoekskosten’ of horend bij een reparatie worden uitgesloten.

Als er al een verzamellijst bekend is met de geselecteerde bestelling er in, dan krijg je de keuze om daarmee verder te gaan of om een nieuwe lijst te maken (lees de melding zorgvuldig). Verdergaan is bijvoorbeeld handig als een deel van de bestelling al gescand is in een ander gedeelte van het magazijn.

Links krijg je de lijst met te verzamelen artikelen. Net boven de lijst zit een knop om hem te verversen of om hem uit te printen als verzamellijst. Rechts is “dezelfde” lijst met daarin het reeds verzamelde aantal (bovenin). Er onder staat een tekstveld met het resultaat van de scan-actie. Op het tabblad erachter is te zien welke code gescand is voor het geselecteerde artikel uit de reeds-verzameld-lijst erboven. Als er een foute code gescand is geraakt, dan kan hier met rechtsklikken ‘scancode weggooien’ deze verwijderd worden zodat er opnieuw gescand kan worden.

Bovenin zijn er 3 manieren om een artikel toe te voegen aan de lijst met uitgeleverde goederen. De keuze hangt af van de basisscancode die in artikelmanager aan een product is toegekend.

  • Scan van een serienummer of een scancode voor batchnummer-artikelen. Serienummer boekt altijd aantal=1 uit, terwijl voor scancodes gekozen kan worden voor aantal=1, aantal van een omdoos of alle te verzamelen stuks van dit artikel. Als er meerdere of geen artikelen reageren op de scan komt er een pop-up-scherm om te kiezen welke de juiste is.
  • Scan van een EANcode. Dit boekt altijd eerst aantal=1 uit, waarna eventueel een resterend aantal uitgeboekt kan worden met dezelfde EANcode via de teller en de knop ‘Aantal OK’
  • Sommige artikelen hebben geen scanbare code. Van deze artikelen kan het gewenste aantal uitgeboekt worden met de teller en knop ‘Gescand melden’
  • Met de knop ‘Uitleveren’ kunnen alle ‘gescande’ artikelen uitgeleverd worden: er wordt een pakbon gemaakt die naar keuze gefactureerd kan worden. Als de te-verzamelen-lijst nog niet leeg is, dan wordt gevraagd wat er met de overgeslagen artikelen moet gebeuren: toevoegen aan voorraadcontrole, overslaan of allemaal overslaan.

    Met de knop ‘Afbreken’ kan het scannen onderbroken worden, bijvoorbeeld om in een ander deel van het magazijn verder te gaan.