Teksten op de website: dynamisch producten toevoegen

Binnen de ANB5website kunnen aan berichten lijsten producten worden toegevoegd. Ze kunnen uitgezocht worden op een eigenschap en je kan zelf opgeven welke kenmerken getoond moeten worden. Ook kan er een formattering in html worden opgegeven in een pagina-template:


[anb5product parameternaam=parameterwaarde parameternaam=parameterwaarde parameternaam=parameterwaarde]
<p>
<h2>||DESCRIPTION||</h2>
<sub>||PRICEINC|| inclusief BTW, ||PRICEEX|| exclusief BTW</sub>
</p>
[/anb5product]

Parameternaam verwijst naar selectie- en weergave-opties, parameterwaarde is dan het selectie- of weergave-criterium.

Selectie om op te zoeken:

 • description: woord uit productomschrijving
 • productid: APN van het weer te geven artikel
 • category: productcategorie
 • subcategory: subcategorie van de weer te geven artikelen
 • vendor: artikelen van dit merk (of land)
 • offerte: waarde bevat het offertenummer
 • maxprice: producten met een verkoopprijs lager dan maxprice (gebaseerd op de verkoopprijs voor prijsdif=100)
 • minprice: producten met een verkoopprijs hoger dan minprice (gebaseerd op de verkoopprijs voor prijsdif=100)
 • instock: true als alleen producten met voorraad weergegeven moeten worden
 • instockinstore: nummer van filiaal waar de voorraad moet liggen

Weergave:

 • maxwords: het aantal weergegeven woorden uit DESCIPTION_SHORT van de productspecificaties. Default is 3
 • aantal: hoeveel resultaten per scherm weergeven
 • showcart: geef een invulhokje voor aantal en het winkelwagen-icoontje om direct te bestellen
 • dynamiclist: true als je compacte lijst producten wilt, gesorteerd op categorie. Boven de lijst komt een categorie-selectie dropdown. Deze dropdown werkt alleen in combinatie met de pagina-template “productlijst” en kan maar 1x per pagina gebruikt worden
 • volgorde: sorteervolgorde met als mogelijke waarden
  • random: willekeurig
  • prijsasc: oplopende prijs
  • prijsdesc: aflopende prijs
  • apn: productnummer
  • stock: aantal op voorraad
  • description: alfabetisch op omschrijving
  • offer: volgorde waarin ze in de offerte staan (dit werkt vanaf versie 5.8.2.4)

De parameters die gebruikt mogen worden in de pagina opmaak verwijzen naar productspecificaties of prijzen:

 • APN
 • EAN
 • VENDOR
 • VENDORPARTNUMBER
 • LINK
 • DESCRIPTION
 • DESCIPTION_SHORT
 • PRICEINC
 • PRICEEX
 • PRICEKLP – deze houdt rekening met de klantprijs (prijsdif) en met weergave inclusief of exclusief BTW
 • STOCK
 • IMAGE_LOW
 • IMAGE_HIGH
 • SHORTTEXT
 • LONGTEXT
 • SHOWCART

Bij het gebruik van de anb5product-shortcode kan je zelf de weergave vastleggen met html-formattering. Daarvoor moet je de shortcode openen met alle gewenste parameters. Daarna geef je de geformatteerde weergave en tot slot sluit je de shortcode weer.


De aanroep in een tekstpagina of bericht is bijvoorbeeld:


[anb5product productid=00010256]
[/anb5product]

hierbij krijg je een default weergave van APN=10256: 3 kolommen met plaatjes met eronder de eerste drie woorden uit de omschrijving en daaronder de prijs


[anb5product offerte=19727 aantal=100]
[/anb5product]

gebruik hier het offertenummer zoals je dat ook in ANB5Fact hebt, en niet het prijslijst nummer van de website. Er worden 100 producten getoond


[anb5product vendor="India" description="Boeddha" instock=true minprice=400 maxwords=3]
[/anb5product]

hierbij krijg je een default weergave van alle producten met “merk”=India en omschrijving bevattend Boeddha waarvan voorraadaantal > 0 en prijs hoger dan 400 euro. De eerste 3 woorden uit de omschrijving worden weergegeven (dat bepaalt de breedte)


[anb5product category=”Outlet” subcategory=”Laptops”]
<p>
<h2>||DESCRIPTION||</h2>
<sub>&euro;||PRICEINC|| inclusief BTW, &euro;||PRICEEX|| exclusief BTW</sub>
</p>
[/anb5product]

Hier is dat een paragraaf met omschrijving in stijl H2 met eronder de prijs inc btw en de prijs ex btw


<tr>
[anb5product productid=13303] <td><img src="||IMAGE_LOW||" width="50"/></td>
<td><font size ="-1">||DESCRIPTION||</font></td>
<td><font size ="-1">||PRICEEX||</font></td>
<td><font size ="-1" color = orange> 175.-</font></td>
<td><font size ="-1">RFA</font></td>
[/anb5product]
</tr><tr> [anb5product productid=13303] <td><img src="||IMAGE_LOW||" style="max-height:80px; max-width:160px"/></td>
<td><font size ="-1">||DESCRIPTION||</font></td>
<td><font size ="-1">||PRICEEX||</font></td>
<td><font size ="-1" color = red> 175.-</font></td>
<td><font size ="-1">RFA</font></td>
[/anb5product] </tr>

Dit maakt een regel in een tabel met daarin de kolommen: klein plaatje, omschrijving, op regel 1 prijsex / op regel 2 prijsinc, handmatig ingevulde gekleurde actieprijs en handmatig ingevulde code RFA voor refurbished artikel klasse A


[anb5product offerte=2 volgorde=offer aantal=4]
<h4>||DESCRIPTION||</h4>
Voorraad: ||STOCK|| ||SHOWCART||</BR>
||SHORTTEXT||</BR>
[/anb5product]


hierbij krijg je een weergave van 4 items uit offerte 2 op volgorde van de offerte. Omschrijving is weergave H4, eronder komt de voorraad, daaronder een aantal met winkelwagentje en als die er is daaronder de beschrijving uit shorttext


<ul style="list-style-type:none"> [anb5product offerte=450 aantal=100 order=random]
<li style="width: 31%;" class="span3"><div class="thumbSetting" style="margin-top:20px;">
<div class="thumbTitle">
<a class="invarseColor" href="||LINK||" style="font-size: 13px;">||DESCRIPTION||
</a>
</div>

<div class="thumbPrice" style="font-size:10px;">
<a class="invarseColor" href="||LINK||">€ ||PRICEINC||
</a>
</div></div>

<a href="||LINK||">
<div class="thumbnail imgLiquid_bgSize imgLiquid_ready" style="margin-top:5px;width: 200px; height: 400px; text-align: center; background-image: url("||IMAGE_LOW||"); background-size: cover; background-position: center center; background-repeat: no-repeat;">
<img src="||IMAGE_LOW||" style="max-height: 160px; width: auto; display: none;">
</a>
</li>
[/anb5product] </ul>


hierbij krijg je een weergave van maxinaal 100 producten items uit offerte 450 op willekeurige volgorde. Ze worden weergegeven in 3 kolommen met steeds de omschrijving met eronder de prijs inclusief BTW boven het plaatje