Klanten – importeer bestelbestand (csv/excel)

Klanten kunnen hun bestelling per email opsturen in een excel-bestand.

Sla dit dan op in de klantmap (klanten\klantnummer\bestel). Open het bestand met excel en controleer of de volgende velden op de juiste plaats staan:

  kolom 1 uw APN (verplicht)
  kolom 2 vendorpartnr (optioneel)
  kolom 3 omschrijving (optioneel)
  kolom 4 aantal (verplicht)
  kolom 5 prijs (optioneel, ANB5-klantprijs wordt altijd gebruikt)

Pas dit eventueel aan totdat in elk geval APN en aantal in de juiste kolom staan.

Sla het bestand vervolgens op als csv.

  Open ANB5Fact en selecteer de juiste klant
  Met rechtsklikken kiezen voor “importeer csv van klant” en kiezen voor doorgaan
  Juiste bestand aanwijzen

Uiteindelijk kan het werkblad als het correct is opgeslagen worden als bestelling. Denk er daarbij aan om de juiste klantreferentie in te vullen.