Inboeken van een consignatie-levering

Van een levering van een leverancier die je in consignatie hebt wil je wel graag serienummers registreren. Maar je wilt hem nog niet betalen en ook niet dat de waarde bij de voorraad meegeteld wordt. Daarom zijn iets meer handelingen nodig.

Bij binnenkomst van de spullen
Inkopen van de hele levering met aantallen plus en factuurbedrag 0.- (met serienummers!)
Inkopen van dezelfde levering maar nu met aantallen negatief en factuurbedrag 0,-

Na verkoop
Gewoon inkopen wat verkocht is en waarvoor je een factuur krijgt.
Het is op deze manier niet jouw voorraad en de te betalen bedragen kloppen met de ontvangen facturen. Je hebt tijdelijk een negatieve voorraad voor deze producten tussen het moment van verkoop en het moment waarop de afrekeningsfactuur binnen komt, maar dat is niet erg.