Oeps – ANB5Sales upload bestellingen naar webshop mislukt

Met ANB5Sales ben je onderweg. De opgenomen bestellingen worden ge-upload naar de webshop, om daarna met ANB5Webconnect verder verwerkt te worden. Af en toe gaat er iets mis met het uploaden van de bestellingen. Deze moeten dan nogmaals klaargezet worden voor uploaden.

  • Ga naar de map c:\anb5\bestel en kies de submap met de datum waarop de upload fout ging
  • De bestellingen zitten in xml-bestanden met als naam bestelnummer+upload.xml (datum als jjjjmmdd)
  • kopieer de xml van de bestelling die niet wilde uploaden terug naar de map c:\anb5\bestel
  • Verander de naam van het xml-bestand naar bestelnummer.xml
  • Kies binnen ANB5Sales nogmaals voor Beheer – Upload bestellingen
  • Nu zou de bestelling nogmaals ge-upload moeten zijn.
    Als je een bestelling per ongeluk dubbel upload zal hij ook dubbel verwerkt worden in ANB5. Let dus goed op dat je dit alleen doet met bestellingen die echt niet aangekomen waren!