Prijzen – klantspecifieke prijslijsten instellen

ANB5 maakt het mogelijk om automatisch prijslijsten met klantspecifieke prijzen te maken. Deze worden met ANB5WebConnect ge-uplaod naar de website, zodat de klant ze kan downloaden.
Daarnaast wordt het werkblad van ANB5Fact herberekend  naar de klantspecifieke prijsafspraken als deze config-instelling bestaat. De laagste prijs van alle mogelijke bijzondere regels wordt gebruikt. Producten die buiten de aangegeven klantspecifieke prijzen vallen houden gewoon hun normale klantprijs, afhankelijk van de prijsdif van de klant.

Deze klantspecifieke prijsafspraken worden vastgelegd in ANB5Config, bij het onderdeel ANB5Mailbot – Algemeen in de variabele van het type memo en met naam csvCustomizedPrices.
Per soort prijsafspraak komt er 1 regel in deze variabele: type|code|prijsformule|klantstr(|nietinfiliaalstr)

 • type: ALL MERK CAT APN OFF
 • code: merkcode catcode APNs(kommagescheiden) offertenummer (gebruik -1 bij type=ALL)
 • prijsformule: KST+11.2% DIF-1% INK+2.50 (leeg bij type=OFF en gebruik van vaste offerteprijzen in plaats van een formule)
 • klantstr: klantnummers (gescheiden door komma, ALL voor alle klanten)
 • optioneel nietinfiliaalstr: niet toepassen in filiaal (filiaalnummers gescheiden door komma)

Voor prijsformule staan hierboven voorbeelden van de formattering. Formules kunnen opgesteld worden met KST=kostprijs INK=inkoopprijs DIF=klantprijs, gerekend met de prijsdif van de klant AVP=adviesprijsex. Daarna kan aangegeven worden met +of- of het een opslag of een korting betreft. Je kan een vast bedrag of een percentage opgeven. Voor kommagetallen wordt een punt gebruikt om decimalen aan te geven.

Type=ALL: deze klant krijgt voor alles de speciale formule en code=-1.

Type=OFF: prijsformule leeg betekent dat de offerteprijs gebruikt wordt voor de APNs in de offerte, staat er een formule dan wordt die gebruikt voor alle APNs uit de offerte. In code zit het offertenummer van de bijbehorende (standaard)offerte met de te gebruiken prijzen. Als het offertenummer in een lijst met standaardoffertes wordt opgenomen, dan worden obsolete producten automatisch verwijderd door ANB5Util. Anders moet je dat zelf met de hand doen. Nieuwe producten zal je altijd handmatig aan de offerte moeten toevoegen. Bedenk wel dat er geen prijscontrole meer op de offerteprijzen zit! Je neemt dus het risico om onder de prijs te gaan verkopen. Prijzen in standaardoffertes worden herrekend naar dagprijzen, dus dan is een vaste offerteprijs niet een handige keuze.

Voorbeelden:

 • merk|hun|kst+15%|356,2789,2769
  Voor het merk Huntkey wordt kostprijs plus 15 procent gerekend voor klantnummers 356, 2789 en 2769
 • all|-1|AVP-10%|14975
  alle producten gaan met 10 procent korting op de adviesverkoopprijs naar klantnummer 14975
 • all|-1|AVP-10|925
  alle producten gaan met 10 euro korting op de adviesverkoopprijs naar klantnummer 925
 • cat|dv|DIF-0.5%|183,600,1292
  Voor de categorie divers wordt een extra korting van een half procent gegeven op de klant-prijsdif-prijs voor klantnummers 183, 600 en 1292
 • off|38||1200|0
  Gebruik voor klantnummer 1200 de prijzen uit offerte 38 voor alle producten die in die offerte staan. Andere producten houden gewoon de klantprijs. Dit geldt niet in filiaal 0, wel in de andere filialen
 • apn|12325,12326,12328,13685|kst+8%|127
  klantnummer 127 betaalt voor 4 geselecteerde APNs de kostprijs plus 8 procent