Koppeling ANB5 en BOL.com

ANB5 heeft een speciale exportfunctie om het assortiment gemakkelijk te kunnen uploaden naar BOL.com.  Hiervoor kan je zelf een aantal variabelen opgeven, waaronder de standaard levertijd, de gewenste marge, de provisie voor BOL en de mee te rekenen verzendkosten. Je laat ANB5Mailbot het exportbestand in csv maken. Dit kan je inplakken in de standaard excel-template die BOL heeft. Let erop dat je de EAN als getal zonder decimalen weergeeft.

Op de website bij BOL kan je dit excelbestand uploaden. Vervolgens controleer je bij je aanbod of de producten voor BOL bruikbaar zijn of dat er aanpassingen nodig zijn voor categorie of andere producteigenschappen.