Categorie-index resized niet goed op een telefoon

@media only screen and (max-width: 500px) {
td {
display: block;
border-bottom: 1px solid black;
width: 100%;
}

table {
width: 100%;
}
}

 

de code hierboven kan worden toegevoegd aan de extra CSS van het ANB5-theme. Daarmee past de catindex-pagina zich aan aan kleinere, mobiele devices