ANB5Webconnect beheert mailinglijsten voor nieuwsbrieven

ANB5Webconnect bevat een tabblad voor het beheer van abonnees op nieuwsbrieven. Dit vindt u op het laatste tabblad. Dit tabblad is verdeelt in een linkerhelft en een rechterhelft. Op dit tabblad kunt u er voor zorgen dat de lokale informatie uit de klanten(contact)lijst klopt met de abonnee-status op de website. Die weblijst wordt gebruikt bij het daadwerkelijk versturen van nieuwsbrieven. Let er op dat op de website meerdere mailinglijsten kunnen worden bijgehouden waarbij iemand op de ene wel en op de andere niet ge-abonneerd kan zijn. Lokaal is die optie er (nog) niet: daar kan alleen algemeen afgemeld en aangemeld worden voor nieuwsbrieven.

Links: hier worden alle klantnummer-emailadressen weergegeven die in de nieuwsbrief-abonnee-lijst een verschil hebben tussen de mailingstatus en de ANB5status. Dit zijn de emailadressen die gesynchroniseerd moeten worden. Mailingstatus is standaard 0=actief, maar kan wijzigen naar 1=afgemeld als de klant op de unsubscribe-link in de mail klikt. Tijdelijk kan deze 2=pending zijn, gedurende het verzenden van de nieuwsbrief. ANB5status bevat de laatste versie van de mailingstatus in de lokale klanten(contact)lijst. In geval van twijfel over de accuraatheid hiervan kan deze worden bijgewerkt met de knop “Vergelijk mailstatus Web met lokaal” rechts.

Links staat in de lijst de nieuwsbrief-abonnee-informatie uit de tabel van de website. Erboven staat (een deel van) de lokaal geregistreerde emailinformatie van deze klant. Als de webstatus verschilt van de ANB5status zijn er 3 opties:

  • het emailadres op het web hoort niet (meer) bij deze klant: kies voor “web email weggooien”. Dit emailadres-klantnummer wordt weggegooid uit de lijst met nieuwsbrief-abonnees
  • je besluit dat de klant toch aangemeld wenst te zijn op de nieuwsbrief (je hebt hem bijvoorbeeld gebeld): kies voor “Aanmelden”. Deze zet zowel op het web als lokaal de mailingstatus van dit emailadres van deze klant op resp ‘actief’ en ‘alle mail’
  • de klant heeft zich afgemeld en wil geen nieuwsbrief meer ontvangen op dit emailadres: kies voor “Afmelden”. Deze gooit op het web dit emailadres van deze klant weg uit de lijst met nieuwsbrief-abonnees en zet lokaal de mailingstatus op ‘notificaties’

Rechts: hier kan gekozen worden welke mailinglijst bewerkt gaat worden. De mailinglijst-nummers zijn te vinden onder het nieuwsbriefgedeelte van de ANB5-website-plugin.

De knop “Vergelijk mailstatus Web met lokaal” zorgt voor een update van het veld ANB5status in de nieuwsbrief-abonnee-lijst. Daarmee weet je zeker dat de ANB5status in die lijst ook echt overeenkomt met wat er lokaal voor dit emailadres geregistreerd staat.

Met de knop “toevoegen mailadressen (alle klanten)” kunnen alle nieuwsbrief-emailadressen uit de lokale klantenlijst en klantcontacten worden ge-upload naar de betreffende nieuwsbrief-abonnee-lijst. Omdat bij dit soort bulktransacties nog wel eens een ’too many connections’-fout optreedt kan er gekozen worden vanaf welk klantnummer de upload gestart moet worden. Uploaden gaat op volgorde van oplopend klantnummer.

Met het invulveld en de knop “Mailadresssen toevoegen” kunnen handmatig email-abonnees worden toegevoegd. Het gebruikte format is dat wat gemaakt wordt door de lokale PHP-pagina voor klanten-emailadressen.

Beide toevoeg-knoppen kijken of de combinatie klantnummer-emailadres al bestaat. Zo niet dan wordt hij toegevoegd, zo ja dan wordt de mailstatus op het web aangepast naar de lokale mailstatus. Zorg er dus voor dat je eerst alle afmeldingen verwerkt hebt!