Betaalbatch maken met ANB5Sepabatch

Bij het opstarten van ANB5Sepabatch geef je links onderin aan dat het een sepa-betaalbatch moet worden. Je kan de gewenste betaaldatum invullen en eventueel een volgnummer als je meerdere batches op dezelfde dag aanmaakt. Met de checkbox kan je aangeven dat je alle boekingen apart op je bankafschrift wilt hebben.
Rechts bovenin vind je de iban die gebruikt wordt voor de afschrijving.

Met de knop opent een nieuw scherm, waarop je per leverancier de openstaande facturen ziet, met het te betalen bedrag en de vervaldatum. Eerst komen de kostenleveranciers, daarna de inkoopleverancier. Is de naam van de kostenleverancier identiek aan die uit de leverancierlijst dan wordt dat herkend (kostenbonnetje en inkoopfactuur van dezelfde leverancier komen dan samen in hetzelfde lijstje!)
Links bovenin staat de naam, eronder de iban als die ingevuld is in de leverancierlijst. Als je Onsklantnummer hebt ingevuld in de leverancierinfo dan komt dat vooraan bij de omschrijving te staan.
Dan een \ en vervolgens met komma’s gescheiden de leverancierfactuurreferenties van de gekozen facturen. Door de Ctrl-toets in te drukken kan je meerdere facturen samen met 1 bedrag betalen.

Met de knop kan je de omschrijving nog aanpassen. Met de knop ga je naar de volgende leverancier. Met kan je afbreken.

Uiteindelijk kom je terug op het hoofdscherm en daar kan je met de knop de opdrachten laten wegschrijven naar de submap bankbatch en dat bestand kan je inlezen bij de bank.

Let er op dat de bank je nog maar 1 regel geeft met “Totaal Vz” of iets wat daar op lijkt als omschrijving. Je bankboekje verwerkt het uiteindelijk als gehele batch in 1x naar alle posten die er op staan. Maar als je iets mooi leesbaars wilt hebben moet je bij de bank een printscreen maken…. Je kan met de checkbox aangeven dat je toch alle opdrachten apart op je bankafschrift wilt hebben. Nadeel is iets hogere bankkosten en de verwerking gaat niet langer in 1x maar die moet je zelf weer per regel doen.