Offerte – mogelijkheden voor offertestatus en standaardoffertes

Offertes voor gewone klanten hebben de status gemaakt, dat is een offerte voor een klant die ook gemaild wordt. Heeft een gewone offerte de status concept dan wordt de offerte niet gemaild naar de klant.

ANB5 heeft meerdere mogelijkheden voor standaardoffertes om handig met setjes van producten om te kunnen gaan. Dit wordt beheerd vanuit ANB5Fact als je ingelogd bent onder je eigen vestiging (klantnummer=1) of vanuit ANB5Config – ANB5Fact.

Anb5config – ANB5Fact – offertessoftware koppelt een leveranciernummer aan softwareoffertes voor ESD-licentieaanvragen: levnr;offnr1,offnr2,…,offnrx.

Anb5config – ANB5Fact – assemblagekoppeling koppelt een bundelAPN aan de offerte met de onderdelen waaruit de bundel is samengesteld: offnr;APN. De kostprijs van het bundelAPN is de som van de kostprijs van de onderdelen en met artikelmanager kan dan voor het bundelproduct de marge worden ingesteld. Deze offertes hebben de status assembly (en het nog niet gedefinieerde printformat 4 op het offerteselectiescherm). Van deze producten kan je vanuit de assemblage-factuur ook de componentenlijst met het testrapport en informatie voor een serienummersticker printen.

Standaard offertes worden onderscheiden in verschillende soorten, met elk een iets ander effect. De definitie in ANB5Config is lijstnaam;offnr1,offnr2,…,offnrx. Alle offertes hebben een korte omschrijving die in de opmerking van de offerte staat. Ze hebben een lange tekst met extra toelichting. Offertesmiddel bestaat wel, heeft offertestatus laptop en printformat 2, maar deze zijn nog niet verder gedefinieerd en buiten gebruik.

Offertescompact heeft offertestatus compact en printformat 1=compact. Dit is een compacte tweekoloms weergave met aan het eind de lange toelichting bij de offerte. De print werkt daarom het best met slechts 1 offertenummer per lijst.

Offertesfixedprs betekent dat de prijzen van deze offertes niet door ANB5Util herrekend worden. Voordeel is dat je een vaste prijs kan opgeven die niet wijzigt. Let op: bij stijgende prijzen kan je onder de kostprijs gaan verkopen!!! De offertestatus is fixedprs, het printformat is 1=compact.

Offertesuitgebreid heeft offertestatus systeem en printformat 3=systemen. Die print de lijst met artikelen van de offerte zonder stuksprijzen. Alleen de totaalprijs en lange toelichting worden apart erbij geprint.